Pranešimai spaudai

Vilnius, 27 vasaris, 2018

Europos Komisija registravo „Roche“ vaistą Hemlibra ▼ pacientų, sergančių hemofilija A, kuriems nustatyta VIII faktoriaus inhibitorių, gydymui

 • Pirmas naujas vaistas Europoje po dvidešimt metų, skirtas hemofilija A sergantiems pacientams, kuriems yra nustatyta VIII faktoriaus inhibitorių, gydyti.
 • Dviejuose III fazės tyrimuose, kuriuose dalyvavo suaugę pacientai, paaugliai ir vaikai, buvo įrodyta, kad Hemlibra yra efektyvesnis už anksčiau skirtą gydymą apeinančio veikimo preparatais.
 • Hemlibra leidžiamas poodine injekcija (po oda) vieną kartą per savaitę, todėl gydymas tampa lengvesnis.

▼ Vykdoma papildoma vaistinio preparato stebėsena. Specialistai, pastebėję šalutinį poveikį ir (ar) gavę informacijos apie tai, turi pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [email protected] ar kitu būdu, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Taip pat prašome pranešti UAB „Roche Lietuva“: telefonu (85) 2546799 arba el. paštu [email protected]

Bendrovė „Roche“ (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) pranešė, kad Europos Komisija registravo Hemlibra® (emicizumabą) nuo kraujavimų apsaugančiam profilaktiniam gydymui hemofilija A sergantiems pacientams, kuriems nustatyti VIII faktoriaus inhibitoriai. Hemlibra galima skirti visoms amžiaus grupėms. Beveik kas trečiam sunkia hemofilijos A forma sergančiam pacientui gali atsirasti inhibitorių prieš jų gydymui vartotą VIII faktoriaus preparatą – šiems pacientams padidėja gyvybei pavojingų kraujavimų arba pasikartojančių kraujavimų, kurie gali sukelti negrįžtamą sąnarių pažeidimą, rizika.1 Hemofilija A sergančių pacientų, kuriems yra inhibitorių, mirties rizika, palyginus su pacientais, kuriems nėra inhibitorių, padidėja 70 procentų.2

„Šio vaisto registracija yra puiki naujiena Europos pacientams, kurie serga hemofilija A ir kuriems nustatyti VIII faktoriaus inhibitoriai. Atsiradę inhibitoriai padidina sunkių ir dažnų kraujavimų riziką, be to tokią ligą daug sunkiau gydyti, o gydymo galimybės iki šiol buvo labai ribotos, - teigė Vokietijos Bonos universiteto Eksperimentinės hematologijos ir transfuzinės medicinos instituto profesorius Johannes Oldenburg. – Hemlibra, palyginus su šiuo metu skiriamais vaistais, labiau sumažina kraujavimų dažnį ir pagerina gyvenimo kokybę, todėl hemofilija A sergančių pacientų, kuriems yra inhibitorių, gydymas gali būti veiksmingesnis.“

„Roche“ vykdančioji medicinos direktorė bei produktų vystymo padalinio direktorė, medicinos mokslų daktarė Sandra Horning džiaugėsi, kad Europos Komisija registravo Hemlibra – pirmą naują vaistą per dvidešimt metų, skirtą hemofilija A sergantiems pacientams, kuriems yra inhibitoriai, gydyti: „Tikime, kad Hemlibra gali iš esmės pakeisti hemofilija A sergančių pacientų, kuriems yra inhibitoriai, gyvenimą, ir esame nusiteikę dirbti su Europos Sąjungos šalimis, kad šis svarbus vaistas kuo greičiau pasiektų pacientus.“

Vaisto registracija rėmėsi dviejų didžiausių registracinių, III fazės hemofilija A su inhibitoriais sergančių pacientų klinikinių tyrimų, kuriuose buvo įrodytas Hemlibra pranašumas prieš anksčiau skirtą gydymą apeinančio veikimo preparatais (AVP), rezultatais:

 • HAVEN 1 tyrime, kuriame dalyvavo hemofilija A su inhibitoriais sergantys suaugę pacientai ir paaugliai nuo 12 metų, buvo įrodyta, kad profilaktinis gydymas Hemlibra, palyginti su profilaktinio gydymo negavusių ligonių grupe, statistiškai reikšmingai 87 procentais sumažino gydytų kraujavimų dažnį (rizikos dažnis, RD = 0,13, p<0,0001). Pirmą kartą atlikta to paties paciento rezultatų analizė atskleidė, kad profilaktinis Hemlibra skyrimas, palyginti su tam pačiam pacientui anksčiau skirtu profilaktiniu gydymu apeinančio veikimo preparatais (šie duomenys buvo surinkti neintervenciniame tyrime iki įtraukimo į HAVEN 1), statistiškai reikšmingai sumažino gydytų kraujavimų dažnį 79 procentais (rizikos dažnis, RD =0,21, p<0,0003).
 • Tarpiniai HAVEN 2 tyrimo, kuriame dalyvavo hemofilija A su inhibitoriais sergantys jaunesni kaip 12 metų vaikai, rezultatai parodė, kad 87 procentams vaikų (95% PI: 66,4; 97,2), kurie gavo Hemlibra profilaktiškai, neįvyko nei vieno kraujavimo, kurį būtų reikėję gydyti. Atlikus to paties paciento duomenų analizę, panaudojant neintervenciniame tyrime dalyvavusių 13 pacientų duomenis, buvo nustatyta, kad profilaktinis gydymas Hemlibra, palyginus su profilaktiniu gydymu apeinančio veikimo preparatais (AVP), 99 procentais sumažino gydytų kraujavimų skaičių (RD=0,01, 95% PI: 0,004; 0,044).

Dažniausi nepageidaujami reiškiniai (NR), kurie buvo surinkti sujungus visų klinikinių tyrimų duomenis ir kurie pasireiškė 10 procentų Hemlibra gydytų pacientų ar dažniau, buvo injekcijos vietos reakcijos ir galvos skausmas. HAVEN 1 tyrime trims pacientams buvo diagnozuota trombinė mikroangiopatija (TMA), o dviems pacientams – pavojingos trombozės. Visais šiais atvejais profilaktinio gydymo Hemlibra metu 24 valandas ar ilgiau kartu buvo skirta aktyvuoto protrombino komplekso koncentrato (APKK, FEIBA), kurio vidutinė kumuliacinė dozė viršijo 100 vv kilogramui kūno svorio per 24 valandas.

Šių tyrimų rezultatai nulėmė, kad 2017 metų lapkričio 16 dieną JAV Maisto ir vaistų agentūra (angl. FDA) registravo Hemlibra įprastiniam profilaktiniam gydymui, kad apsaugotų nuo kraujavimų arba sumažintų jų dažnį hemofilija A su inhibitoriais prieš VIII faktorių sergantiems suaugusiesiems ir vaikams.

FDA vertino Hemlibra pagal prioritetinę programą ir 2015 metų rugsėjį suteikė šiam produktui proveržio vaisto indikacijas 12-os metų ir vyresniems hemofilija A su inhibitoriais sergantiems pacientams gydyti. Atnaujinti HAVEN 1 ir HAVEN 2 tyrimų rezultatai buvo pristatyti 2017 metų gruodį kasmetinėje Amerikos hematologų draugijos (ASH) konferencijoje – ilgesnio stebėjimo fazėje buvo nustatyta, kad Hemlibra gydytų hemofilija A su inhibitoriais sergančių pacientų kraujavimo dažnis išliko ženkliai mažesnis.

Hemlibra tyrimai tęsiami išsamioje klinikinio vystymo programoje, kurioje vyksta du papildomi III fazės tyrimai HAVEN 3 ir HAVEN 4. Tyrime HAVEN 3 gydytų kraujavimų dažnis suaugusių ir 12 metų bei vyresnių paauglių, kurie sirgo hemofilija A be inhibitorių ir kas savaitę arba kas dvi savaites gavo profilaktinį gydymą Hemlibra, grupėje buvo statistiškai ir kliniškai reikšmingai mažesnis, negu profilaktinio gydymo negavusių ligonių grupėje. Tarpiniai tyrimo HAVEN 4 rezultatai rodo, kad skiriant profilaktinį gydymą Hemlibra vieną kartą kas keturias savaites suaugusiems ir 12 metų ir vyresniems paaugliams, kurie serga hemofilija A su inhibitoriais arba be inhibitorių, buvo pasiekta kliniškai reikšminga kraujavimų kontrolė. Abiejų šių tyrimų duomenis planuojama paskelbti artimiausioje medicinos konferencijoje ir pateikti tvirtinimui sveikatos institucijoms visame pasaulyje.

Apie tyrimą HAVEN 1 (NCT02622321; tyrimas BH29884)

HAVEN 1 yra randomizuotas, daugiacentris, atviras, III fazės tyrimas, kuriame lyginamas profilaktinio gydymo Hemlibra (poodinė injekcija vieną kartą per savaitę) ir jokio profilaktinio gydymo negaunančių šakų, efektyvumas ir saugumas bei farmakokinetika hemofilija A su inhibitoriais prieš VIII faktorių sergantiems suaugusiems pacientams ir paaugliams. Tyrime dalyvavo 109 hemofilija A su inhibitoriais prieš VIII faktorių sergantys pacientai (12 metų ir vyresni), kurie anksčiau buvo gydyti apeinančio veikimo preparatais (AVP) įvykus kraujavimui arba profilaktiškai. Pacientai, kurie anksčiau buvo gydyti AVP įvykus kraujavimui, atsitiktinės atrankos būdu, santykiu 2:1, buvo suskirstyti į dvi šakas: profilaktinio gydymo Hemlibra šaką (šaka A) ir šaką be profilaktinio gydymo (šaka B). Pacientai, kurie anksčiau buvo gydyti AVP profilaktiškai, buvo paskirti į profilaktinio gydymo Hemlibra šaką (šaka C). Papildoma pacientų, kurie anksčiau buvo gydyti AVP įvykus kraujavimui, grupė buvo prisikirta šakai D. Visose šakose pagal tyrimo protokolą buvo leidžiama skirti gydymą apeinančio poveikio preparatais, įvykus kraujavimui.

Apibendrinti HAVEN 1 tyrimo duomenys:

 • Pirminė tyrimo vertinamoji baigtis – gydytų kraujavimų dažnio sumažėjimas buvo statistiškai reikšmingai 87 procentais mažesnis (rizikos dažnis, RD=0,13, p<0,0001) Hemlibra profilaktikos šakoje, palyginti su profilaktikos negavusių pacientų šaka.
  o 62,9% (95% PI: 44,9; 78,5) pacientų Hemlibra profilaktikos šakoje nebuvo nei vieno gydyto kraujavimo, o pacientų, kuriems nebuvo taikyta profilaktika, šakoje gydytų kraujavimų dažnis siekė 5,6% (95% PI: 0,1; 27,3).
 • Visų dvylikos antrinių vertinamųjų tikslų rezultatai buvo teigiami. Pirmą kartą atlikta to paties paciento rezultatų analizė atskleidė, kad profilaktinis Hemlibra skyrimas, palyginti su tam pačiam pacientui anksčiau skirtu profilaktiniu gydymu AVP (šie duomenys buvo surinkti neintervenciniame tyrime iki įtraukimo į HAVEN 1), statistiškai reikšmingai sumažino gydytų kraujavimų dažnį 79 procentais (rizikos dažnis, RD =0,21, p<0,0003). Hemlibra profilaktinio gydymo šakoje 70,8% pacientams (95% PI: 48,9; 87,4) neįvyko nei vieno kraujavimo, kurį būtų reikėję gydyti, o neintervenciniame tyrime profilaktinį gydymą AVP gavusių pacientų šakoje tokių kraujavimų buvo 12,5% (95% PI: 2,7; 32,4).
 • Hemlibra profilaktinio gydymo šakoje, palyginus su profilaktikos negavusių pacientų šaka, visų kraujavimų dažnis sumažėjo 80 procentų (RD=0,20, p<0,0001), gydytų spontaninių kraujavimų dažnis – 92 procentais (RD=0.08, p<0.0001), gydytų kraujavimų į sąnarius dažnis – 89 procentais (RD=0,11, p=0,0050), o gydytų kraujavimų į sąnarius „taikinius“ – 95 procentais (RD=0,05, p=0,0002).
 • Profilaktinio gydymo Hemlibra šakoje, palyginus su profilaktikos negavusiais pacientais, buvo nustatytas statistiškai ir kliniškai reikšmingai didesnis bendros gyvenimo kokybės balas (pagal specifinį gyvenimo kokybės vertinimą sergantiesiems hemofilija – Haem-A-QoL) ir fizinės sveikatos rodiklis. Šie rodikliai buvo vertinami 24-ą savaitę nuo gydymo pradžios 18 metų ir vyresniems pacientams – buvo registruojami hemofilijos sukelti simptomai (skausmingas tinimas ir sąnarių skausmas) ir fizinės būklės parametrai (skausmas judant ir sunkumas einant didelį atstumą).
 • Profilaktinio gydymo Hemlibra šakoje, palyginus su kontroline šaka , buvo gauti statistiškai ir kliniškai reikšmingai geresni rezultatai, vertinant gyvenimo kokybę pagal „EuroQoL Five-Dimension-Five Levels Questionnaire“ (EQ-5D-5L) klausimyną ir vizualinę analoginę „EQ-5D-5L“ skalę. Šie rodikliai buvo vertinami 24-ą savaitę nuo gydymo pradžios suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 metų paaugliams – buvo registruojami bendros sveikatos būklės parametrai (judrumas, sugebėjimas apsitarnauti, atlikti kasdieninę veiklą, skausmas/diskomfortas ir nerimas/ depresija.

Apie tyrimą HAVEN 2 (NCT02795767; tyrimas BH29992)

HAVEN 2 yra vienos šakos, daugiacentris, atviras klinikinis tyrimas, kuriame dalyvavo hemofilija A su inhibitoriais prieš VIII faktorių sergantys jaunesni kaip 12 metų vaikai. Tyrime buvo vertinamas profilaktinio gydymo Hemlibra (poodinė injekcija vieną kartą per savaitę) efektyvumas, saugumas ir vaisto farmakokinetiniai parametrai. Tarpinėje efektyvumo analizėje, kuri buvo atlikta bent dvylika savaičių gydytų vaikų grupėje, buvo išnagrinėti 23 pacientų duomenys.

 • Tarpinės analizės metu vidutinė stebėjimo trukmė siekė 38,1 savaites. Šios analizės metu buvo nustatyta, kad profilaktinio gydymo Hemlibra metu 87 procentams (95% CI: 66,4; 97,2) vaikų neįvyko nei vieno gydytino kraujavimo. Tarpinė analizės metu buvo nustatyta, kad:
      o 34,8% (95% PI: 16,4; 57,3) vaikų neįvyko nei vieno kraujavimo – nei kraujavimo, kurį būtų reikėję gydyti, nei negydytino     kraujavimo;
      o 95,7% (95% PI: 78,1; 99,9) vaikų nebuvo nei vieno spontaninio kraujavimo;
      o 95.7% (95% PI: 78.1; 99,9) vaikų nebuvo nei vieno gydyto kraujavimo į sąnarius;
      o 100% (95% PI: 85.2; 100) vaikų nebuvo nei vieno gydyto kraujavimo į sąnarį „taikinį“.
 • To paties paciento duomenų analizė parodė, kad 13 vaikų grupėje, kurie dalyvavo neintervenciniame tyrime, per metus įvykusių gydytų kraujavimų dažnis siekė 17,2 procentų (95% PI: 12,4; 23,8), jeigu jie buvo gydyti AVP profilaktiškai (n=12) arba kraujavimo stabdymui (n=1), palyginus su 0,2 procentų (95% PI: 0,1; 0,8), jeigu jie gavo profilaktinį gydymą Hemlibra. Taigi Hemlibra profilaktika kraujavimų dažnį sumažino 99% (RD=0,01, 95% PI: 0,004; 0,044). 11 vaikų (84,6%), kurie gavo profilaktinį gydymą Hemlibra, neturėjo nei vieno gydyto kraujavimo.

Apie Hemlibra (emicizumabą)

Hemlibra yra bispecifinis antikūnas, tiesiogiai veikiantis IXa ir X krešėjimo faktorius – juos sujungia tarpusavyje. Minėti faktoriai yra baltymai, kurie aktyvina natūralią krešėjimo kaskadą ir atstato pažeistą kraujo krešėjimo procesą hemofilija A sergantiems pacientams. Hemlibra yra skiriamas profilaktiniam (prevenciniam) gydymui – vartojimui paruoštas tirpalas yra leidžiamas po oda vieną kartą per savaitę. Klinikinio vystymo programoje vertinamas Hemlibra saugumas ir efektyvumas bei siekiama išvengti problemų, kurios siejamos su dabartiniu hemofilijos gydymu – tai trumpalaikis dabar vartojamų vaistų veikimas, inhibitorių prieš VIII faktorių atsiradimas ir dažnos injekcijos į veną. Hemlibra sukūrė bendrovė „Chugai Pharmaceutical Co Ltd.“, ir toliau jis vystomas bendradarbiaujant bendrovėms „Chugai“, „Roche“ ir „Genentech“. Jungtinėse Amerikos Valstijose šis vaistas yra registruotas Hemlibra (emicizumabo- kxwh) pavadinimu hemofilijai A su inhibitoriais prieš VIII faktorių gydymui. Priedėlis „kxwh” yra sukurtas vadovaujantis JAV Maisto ir vaistų agentūros „Biologinių produktų nepatentinių pavadinimų kūrimo rekomendacijomis pramonei“.

Apie hemofiliją A

Hemofilija A yra paveldima, sunki liga. Ja sergančių pacientų kraujo krešėjimas yra nepilnavertis, todėl jie kenčia nuo nekontroliuojamų ir dažnai be priežasties atsirandančių kraujavimų. Hemofilija A serga apie 320000 žmonių pasaulyje3,4, iš jų maždaug 50-60% serga sunkia šios ligos forma5. Hemofilija A sergančių pacientų kraujyje VIII faktoriumi vadinamo krešėjimo baltymo yra per mažai arba visai nėra. Sveiko žmogaus organizme, prasidėjus kraujavimui, VIII faktorius suriša IXa ir X krešėjimo faktorius. Šis etapas yra būtinas formuojantis krešuliui, kuris sustabdo kraujavimą. Nuo hemofilijos A sunkumo formos priklauso kraujavimų, ypač į sąnarius arba raumenis, dažnis.3 Šie kraujavimai gali sukelti rimtų sveikatos problemų - jie dažnai sukelia skausmą, lėtinį sąnarių sutinimą, deformaciją, sumažėjusį judrumą ir ilgalaikį sąnarių pakenkimą.6 Sunki gydymo komplikacija yra inhibitorių prieš gydymui skirto VIII krešėjimo faktoriaus atsiradimas.7 Inhibitoriai yra organizmo imuninės sistemos gaminami antikūnai, kurie prisiriša prie gydymui skiriamo VIII faktoriaus8 ir blokuoja jo veikimą, todėl tampa labai sunku, o neretai ir neįmanoma, pasiekti tokį VIII faktoriaus kiekį, kuris galėtų sustabdyti kraujavimą.

„Roche“ pasiekimai hematologijoje

Daugiau kaip 20 metų „Roche“ kuria vaistus, kurie keičia įprastinį hematologinių ligų gydymą. Šiuo metu bendrovė ypač daug investuoja į naujų kraujo ligų gydymui skirtų vaistų kūrimą.

Be jau registruotų vaistų MabThera®/Rituxan® (rituksimabo), Gazyva®/Gazyvaro® (obinutuzumabo) ir kartu su „AbbVie” sukurtu VenclextaTM/VenclyxtoTM (venetoklakso), bendrovės „Roche“ kuriamų hematologinių vaistų tyrimo fazėje yra Tecentriq® (atezolizumabas), anti-CD79b antikūno ir vaisto junginys (polatuzumabo vedotinas/RG7596) ir maža molekulė – MDM2 antagonistas (idasanutlinas/ RG7388). Bendrovė „Roche“ kuria naujas molekules ne tik onkologinėms kraujo ligoms įveikti – vaistas Hemlibra (emicizumabas) yra bispecifinis monokloninis antikūnas, skirtas hemofilijai A gydyti.

Apie „Roche“

Bendrovė “Roche”, siekdama pagerinti žmonių gyvenimą, pirmoji pasaulyje pradėjo kurti vaistus ir diagnostikos priemones, remdamasi naujausiais mokslo pasiekimais. Galimybė kurti vaistus ir diagnostikos priemones vienoje vietoje leido bendrovei atsidurti tarp individualios medicinos lyderių. Individualios medicinos strategija yra siekiamybė parinkti tinkamiausią gydymą konkrečiam ligoniui.

„Roche“ yra didžiausia pasaulyje biotechnologijų bendrovė ir lyderė tyrimais pagrįstos sveikatos priežiūros srityje, kurianti vaistus ir diagnostikos priemones. „Roche“ gamina vaistus onkologinėms, virusų sukeltoms, uždegiminėms, centrinės nervų sistemos ligoms gydyti. Bendrovė yra pasaulinė lyderė in vitro ir audinių kultūromis paremtos vėžio diagnostikos srityje, taip pat diabeto priežiūros srityje.

Nuo 1896 metų, kai bendrovė buvo įkurta, „Roche“ tęsia paieškas, kaip geriau apsisaugoti nuo ligų, jas diagnozuoti ir gydyti ir prisidėti prie visuomenės gerbūvio kūrimo. Bendradarbiaudama su visomis suinteresuotomis šalimis, bendrovė siekia, kad medicinos naujovės kuo greičiau pasiektų pacientus. Net trisdešimt bendrovės „Roche“ sukurtų medikamentų (antibiotikai, vaistai nuo maliarijos, chemoterapiniai vaistai) įtraukti į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) būtinųjų vaistų sąrašą. Bendrovė „Roche“ devynerius metus iš eilės pripažįstama kaip farmacijos, biotechnologijos ir biomedicinos mokslų pramonės lyderė pagal Dou Džonso tvarumo indeksą.

Bendrovės „Roche“ centrinė būstinė įsikūrusi Bazelyje (Šveicarija), o padaliniai veikia daugiau kaip 100 šalių. 2017 metais bendrovėje dirbo daugiau nei 94 000 darbuotojų, o į tyrimų ir vystymo programas buvo investuota 10,4 milijardo Šveicarijos frankų. Įmonių grupės apyvarta siekė 53,3 milijardo Šveicarijos frankų. Įmonių grupė „Roche“ valdo bendrovę „Genentech“ (JAV), jai priklauso kontrolinis Japonijos įmonės „Chugai Pharmaceutical“ akcijų paketas.

Daugiau informacijos galite rasti internete: www.roche.com.

Visi straipsnyje paminėti prekių ženklai yra saugomi įstatymų.