Pranešimai spaudai

Vilnius, 04 liepa, 2017

Tyrime „APHINITY“ nustatyta, kad „Roche“ vaisto Perjeta® schema efektyviau už Herceptin® ir chemoterapijos derinį sumažino invazinio vėžio atsinaujinimo riziką HER2 teigiamu ankstyvu krūties vėžiu sergančioms pacientėms

 •  III fazės tyrimas patvirtino Perjeta schemos pranašumą  lyginant su standartiniu gydymu;
 •  Šios schemos pranašumas buvo stebėtas visoje tyrimo populiacijoje, tačiau labiausiai rizika sumažėjo pacienčių, kurių navikas buvo išplitęs į limfmazgius arba neturėjo hormonų receptorių, grupėse;
 •  Tyrimo duomenys bus perduoti kompetentingoms sveikatos priežiūros institucijoms.

„Roche“ (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY), Tarptautinė krūties grupė (angl. Breast International Group, BIG), Europos krūties vėžio adjuvantinio gydymo grupė (angl. Breast European Adjuvant Study Team, BrEAST) ir Mokslo galimybių fondas (angl. Frontier Science Foundation, FS) paskelbė III fazės tyrimo „APHINITY“ rezultatus. Tyrime buvo nustatyta, kad adjuvantinis (po operacijos) gydymas Perjeta® (pertuzumabo), Herceptin® (trastuzumabo) ir chemoterapijos deriniu  palyginus su  Herceptin ir chemoterapijos deriniu, ženkliai (19%) sumažino krūties vėžio recidyvo arba mirties riziką (išgyvenamumas be invazinio vėžio; IBiV) HER2 teigiamu, ankstyvu krūties vėžiu (aKV) sergančioms pacientėms (RS=0,81; 95% PI 0,66-1,00, p=0,045).1 Krūties vėžys per trejus metus neatsinaujino 94,1% Perjeta schema gydytų pacienčių, palyginti su 93,2% Herceptin ir chemoterapijos deriniu gydytų pacienčių.1 Perjeta schemos saugumas buvo panašus kaip ir ankstesniuose tyrimuose – nustatyta nedaug poveikio į širdies sistemą atvejų, o naujų saugumo problemų  neregistruota.1,2

 

Pagal pirminės analizės metu turimus duomenis apskaičiuotas ketverių metų IBiV (kai nebuvo krūties vėžio recidyvo) Perjeta schemos šakoje siekė 92,3%, o Herceptin ir chemoterapijos šakoje – 90,6%. Šie skaičiai rodo, kad gali būti reikšmingi ir vėlesnės analizės, po ilgesnio stebėjimo rezultatai.1

„Adjuvantinio gydymo tikslas yra kiek įmanoma padidinti visų pacienčių, sergančių vėžiu, pasveikimo tikimybę. Kiekvienas naujas pasiekimas priartina šį tikslą, – teigia vyriausioji „Roche“ medicinos specialistė ir tarptautinio produkto vystymo padalinio direktorė, medicinos daktarė Sandra Horning. –Tyrime „APHINITY“ buvo nustatyta, kad Perjeta schema dar aukščiau pakėlė jau ir taip aukštai Herceptin užkeltą kartelę, gydant HER2 teigiamą, ankstyvą krūties vėžį. Mūsų laukia darbas su atsakingomis pasaulio sveikatos priežiūros institucijomis, kad šis gydymas pasiektų pacientes.“

BIG ir mokslinių tyrimo bendradarbius atstovaujančio tyrimo koordinatoriaus, Vokietijos krūties vėžio grupės prezidento, medicinos daktaro Gunter von Minckwitz nuomone, „APHINITY“ yra dar vienas svarbus gamintojų ir mokslininkų bendradarbiavimo pavyzdys. Tokio bendradarbiavimo dėka gerėja šia sunkia liga sergančių pacienčių gydymas. „Vidutinė stebėjimo trukmė pirminės analizės metu siekė 45,4 mėnesius. Ankstyvi tyrimo rezultatai teikia  nemažai vilčių. Pacientes stebėsime iki 10 metų, todėl tikimės, kad tolimesnės analizės pateiks naujų duomenų apie pertuzumabo pagrindu sukurtos schemos veiksmingumą gydant HER2 teigiamą ankstyvą krūties vėžį“, – teigė mokslininkas.

Pirminės analizės metu vidutinė stebėjimo trukmė buvo 45,4 mėnesiai. Perjeta schema gydytų pacienčių šakoje invazinio krūties vėžio recidyvo rizika labiausiai sumažėjo pacientėms, kurioms buvo į limfmazgius išplitusi liga (RS=0,77; 95% PI 0,62-0,96, p=0,019), arba pacientėms, kurių navikas neturėjo hormoninių receptorių (RS=0,76; 95% PI 0,56-1,04, p=0,085).1 Perjeta schema gydytų pacienčių, kurių liga buvo išplitusi į limfmazgius, grupėje, trečiaisiais tyrimo metais 92,0% nebuvo nustatyta krūties vėžio recidyvo, palyginti su 90,2% pacienčių, kurios buvo gydytos Herceptin ir chemoterapijos deriniu. IBiV dažnis Perjeta gydymo schemos šakoje, kai navikas neekspresavo hormonų receptorių, siekė 92,8%, o Herceptin ir chemoterapijos derinio šakoje – 91,2%.1 Kai liga nebuvo išplitusi į limfmazgius, įvykių skaičius abiejose gydymo šakose buvo nedidelis, ir pirminės analizės metu Perjeta schemos pranašumo nebuvo.1


HER2 teigiamas krūties vėžys yra agresyvi krūties vėžio forma, kuri nustatoma maždaug vienai iš penkių krūties vėžiu susirgusių pacienčių moterų.3 Nežiūrint HER2 teigiamo ankstyvo krūties vėžio gydymo pasiekimų, vienai iš keturių Herceptin ir chemoterapija gydytų pacienčių, stebint jas ilgą laiką, vėžys atsinaujina.4,5 Ankstyvas krūties vėžio gydymas iki išplitimo gali apsaugoti nuo ligos atsinaujinimo ir perėjimo į galimai neišgydomą stadiją.6 Adjuvantinis gydymas yra skiriamas po operacijos. Jis turi sunaikinti likusias vėžines ląsteles ir sumažinti vėžio atsinaujinimo riziką.6

BIG ir mokslinių tyrimo bendradarbius atstovaujantis tyrimo koordinatorius, medicinos daktaras Gunter von Minckwitz išsamiai pristatė pirminės analizės rezultatus 53-iame Amerikos klinikinės onkologijos draugijos (ASCO) suvažiavime Čikagoje (santraukos numeris LBA500). Tyrimo „APHINITY“ rezultatai buvo paskelbti oficialioje ASCO spaudos konferencijoje ir publikuoti žurnale „New England Journal of Medicine“.

 

Apie tyrimą „APHINITY“ 7

„APHINITY“ (angl. Adjuvant Pertuzumab and Herceptin IN Initial Therapy in Breast Cancer, NCT01358877/BO25126/BIG4-11) yra tarptautinis, III fazės, randomizuotas, dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas, dviejų šakų tyrimas, kuriame lyginamas Perjeta, Herceptin ir chemoterapijos derinio efektyvumas ir saugumas su Herceptin ir chemoterapijos deriniu, skiriant operabilaus, HER2  teigiamo, ankstyvo krūties vėžio adjuvantinį gydymą. Tyrime dalyvavo 4805 pacientės.

Tyrime dalyvavusios pacientės buvo operuotos ir atsitiktinės atrankos būdu paskirtos į vieną iš dviejų šakų santykiu 1:1:

 • Vienoje šakoje buvo skirti šeši-aštuoni chemoterapijos kursai (su antraciklinais arba be jų) kartu su Perjeta ir Herceptin, po kurių buvo tęsiamas gydymas Perjeta ir Herceptin kas tris savaites iki vienerių metų (iš viso 52 savaites).
 • Kitoje šakoje buvo skirti šeši-aštuoni chemoterapijos kursai (su antraciklinais arba be jų) su placebu ir Herceptin, po kurių buvo tęsiamas gydymas placebu ir Herceptin kas tris savaites iki vienerių metų (iš viso 52 savaites).

Radioterapija ir/arba hormonų terapija galėjo būti skiriama pabaigus adjuvantinį gydymą chemoterapija. Į tyrimą „APHINITY“ įtrauktoms pacientėms, kurių navikas turėjo hormonų receptorius, buvo rekomenduota skirti hormonų terapiją mažiausiai penkerius metus po adjuvantinio gydymo pabaigos. Tyrime „APHINITY“ buvo leidžiama rinktis įvairias standartinės chemoterapijos schemas. Tyrime galėjo dalyvauti pacientės, kurių liga buvo išplitusi į limfmazgius, ir pacientės, kurių limfmazgiuose ligos plitimo nebuvo. Pirminė tyrimo „APHINITY“ vertinamoji baigtis buvo išgyvenamumas be invazinio vėžio (IBiV) – išgyventas laikas be invazinio vėžio arba mirties dėl bet kokios priežasties po adjuvantinio gydymo pabaigos. Antriniai tikslai buvo širdies ir bendras saugumas, bendras išgyvenamumas, išgyvenamumas be ligos ir su sveikata susijusi gyvenimo kokybė.

 

Vidutinė stebėjimo trukmė ITT populiacijoje - 45.4 mėnesiai1

 

Perjeta + Herceptin + chemoterapija
n=2,400

Placebas + Herceptin + chemoterapija
n=2,404

3 metų išgyvenamumas be invazinio vėžios (IBiV)

Visos įtrauktosi pacientės (angl. intent-to-treat population, ITT)

n=4,804

94.1%

171 įvykis

93.2%

210 įvykių

RS=0.81; 95% PI, 0.66-1.00, p=0.045

Metastazės limfmazgyje

n=3,005

92.0%

139 įvykiai

90.2%

181 įvykis

RS=0.77; 95% PI, 0.62-0.96, p=0.019

Be metastazių limfmazgyje

n=1,799

97.5%

32 įvykiai

98.4%

29 įvykiai

RS=1.13; 95% PI, 0.68-1.86, p=0.644

Teigiami hormonų receptoriai

n=3,082

94.8%

100 įvykių

94.4%

119 įvykių

RS=0.86; 95% PI, 0.66-1.13, p=0.277

Neigiami hormonų receptoriai n=1,722

92.8%

71 įvykis

91.2%

91 įvykis

RS=0.76; 95% PI, 0.56-1.04, p=0.085

Tikėtinas 4 metų išgyvenamumas be invazinio vėžio (IBiV)*

Visi randomizuoti ligoniai (angl. intent-to-treat population, ITT) n=4,804

92.3%

90.6%

Metastazės limfmazgyje

n=3,005

89.9%

86.7%

Be metastazių limfmazgyje

n=1,799

96.2%

96.7%

Teigiami hormonų receptoriai

n=3,082

93.0%

91.6%

Neigiami hormonų receptoriai n=1,722

91.0%

88.7%

Saugumas

3 laisnio ir sunkesni nepageidaujami reiškiniai (NR)

64.2%

57.3%

Mirtini NR

0.8%

0.8%

Pirminis širdies pakenkimas**

0.7%

0.3%

Skirtumas 0.4%; 95% PI, 0.0-0.8%

Dažniausi (≥5%) sunkūs (3 laipsnio ar sunkesni) NR

Neutropenija

Sumažėjęs tam tikros rūšies baltųjų kraujo kūnelių skaičius

16.3%

15.7%

Febrili neutropenija

Su tam tikros rūšies baltųjų kraujo kūnelių skaičiaus sumažėjimu susijęs karščiavimas

12.1%

11.1%

Viduriavimas

9.8%

3.7%

Viduriavimas

Prasidėjęs po chemoterapijos, skiriant taikinių terapiją

0.5%

0.2%

Sumažėjęs neutrofilų skaičius

Sumažėjęs tam tikros rūšies baltųjų kraujo kūnelių skaičius

9.6%

9.6%

Anaemija

Sumažėjęs raudonųjų kraujo kūnelių arba hemoglobino kiekis

6.9%

4.7%

       

* ketverių metų IBiV buvo apskaičiuotas pagal pirminės analizės metus turimus duomenis, kai vidutinė stebėjimo trukmė siekė 45,4 mėnesio

** Pirminis širdies pakenkimas – širdies nepakankamumas III arba IV klasės pagal NYHA (Niujorko širdies asociacija),  kairio skilvelio išmetimo frakcijos (KSIF) sumažėjimas ≥10% nuo pradinio lygio ir mažiau 50%, mirtis dėl širdies patologijos

Apie Perjeta

Perjeta yra vaistas, kuris veikia HER2 receptorių – baltymą, esantį ant daugelio normalių ląstelių paviršiaus.  Didelis šio baltymo kiekis nustatomas ant HER2 teigiamo vėžio piktybinių ląstelių paviršiaus.8,9 Perjeta buvo sukurtas taip, kad galėtų apsaugoti HER2 receptorių nuo poravimosi (dimerizacijos) su kitais ląstelių paviršiuje esančiais HER receptoriais (EGFR/HER1, HER3 ir HER4). Manoma, kad dimerizacija yra pagrindinis naviko augimo ir išgyvenimo variklis. Be to, prisijungusi prie HER2 receptoriaus, Perjeta gali siųsti signalus organizmo imuninei sistemai, kad ši naikintų vėžines ląsteles. Manoma, kad Perjeta papildo Herceptin veikimą – abu šie vaistai jungiasi prie HER2 receptoriaus, tačiau prie skirtingų jo vietų. Perjeta derinys su Herceptin gali stipriau, dviem keliais blokuoti su HER receptoriumi susijusius signalo perdavimo kelius ir slopinti navikinių ląstelių augimą bei jas sunaikinti10,11

Apie „Roche“ vaistus HER2 teigiamam krūties vėžiui gydyti

Daugiau kaip 30 metų bendrovė „Roche“ išlieka lyderio pozicijoje tiriant HER2 patogenezę ir stengiasi pagerinti ankstyvais ir išplitusiais HER2 teigiamais navikais sergančių pacienčių sveikatą, gyvenimo kokybę ir trukmę. HER2 teigiamas krūties vėžys yra labai agresyvus. Juo serga maždaug 20% pacienčių.3

„Roche“ sukūrė tris pažangius vaistus, pakeitusius HER2 teigiamo krūties vėžio gydymą – Herceptin, Perjeta ir Kadcyla (trastuzumabo emtansiną).

Diagnostiniu testu galima nustatyti, ar pacientei padėtų gydymas „Roche“ HER2 veikiančiais vaistais. Šiuo testu jau ligos pradžioje galima atrinkti pacientes, kurioms gydymas minėtais vaistais galėtų būti efektyvus.

 

Apie „Roche“

Bendrovės „Roche“ centrinė būstinė įsikūrusi Bazelyje (Šveicarija). „Roche“ yra didžiausia pasaulyje biotechnologijų bendrovė ir lyderė tyrimais pagrįstos sveikatos priežiūros srityje, kurianti vaistus ir diagnostikos priemones.

„Roche“ gamina vaistus onkologinėms, virusų sukeltoms, uždegiminėms, centrinės nervų sistemos ligoms gydyti. Bendrovė yra pasaulinė lyderė in vitro ir vėžio diagnostikos srityje, taip pat diabeto priežiūros srityje.

Savo sveikatos priežiūros strategiją bendrovė grindžia individualiu požiūriu į kiekvieną pacientą. Taip sukuriami vaistai ir diagnostikos priemonės, kuriais galima akivaizdžiai pagerinti pacientų sveikatą, gyvenimo kokybę ir prailginti jų gyvenimo trukmę.

„Roche“ buvo įkurta 1896 metais ir jau daugiau nei šimtmetį ženkliai prisideda prie sveikatos gerinimo visame pasaulyje. Net dvidešimt devyni bendrovės „Roche“ sukurti medikamentai (antibiotikai, vaistai nuo maliarijos, chemoterapiniai vaistai) įtraukti į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) būtinųjų vaistų sąrašą. Bendrovė „Roche“ aštuonerius metus iš eilės pripažįstama kaip farmacijos, biotechnologijos ir biomedicinos mokslų pramonės lyderė pagal Dou Džonso tvarumo indeksą.

Bendrovės „Roche“ padaliniuose 2016 metais dirbo daugiau nei 94 000 darbuotojų visame pasaulyje, o į tyrimų ir vystymo programas buvo investuota 9,9 milijardo Šveicarijos frankų. Įmonių grupės apyvarta siekė 50,6 milijardo Šveicarijos frankų. Įmonių grupė „Roche“ valdo bendrovę „Genentech“ (JAV), jai priklauso kontrolinis Japonijos įmonės „Chugai Pharmaceutical“ akcijų paketas.

Daugiau informacijos galite rasti internete: www.roche.comwww.roche.lt.

Visi straipsnyje paminėti prekių ženklai yra saugomi įstatymų.

 

Apie tarptautinę krūties vėžio grupę (angl. Breast International Group, BIG)

Tarptautinė krūties vėžio grupė (BIG) yra Briuselyje, Belgijoje, įsikūrusi pelno nesiekianti organizacija, vienijanti krūties vėžio mokslinių tyrimų grupes.

Tarptautinis bendradarbiavimas yra būtinas, siekiant reikšmingų krūties vėžio tyrimų rezultatų. Bendradarbiaujant dalijamasi duomenimis, greičiau atrandamas geresnis gydymo būdas, padidėja ligonių išgijimo tikimybė. Atliekant tarptautinius krūties vėžio tyrimus, BIG skatina bendradarbiavimą tarp organizacijos narių ir kitų mokslinių centrų bei farmacinių bendrovių, nuo kurių organizacija yra nepriklausoma.

Krūties vėžio srities ekspertai įkūrė BIG 1999 metais. Šiuo metu BIG yra bendradarbiaujančių grupių tinklas iš 56 šalių – Europos, Kanados, Lotynų Amerikos, Azijos ir Australijos. Šios grupės yra susijusios su keletu tūkstančių specializuotų ligoninių ir tyrimų centrų visame pasaulyje. BIG padeda vykdyti arba planuoja daugiau kaip 30 klinikinių tyrimų. Ši organizacija glaudžiai bendradarbiauja su JAV Nacionaliniu vėžio institutu (NCI) ir Šiaurės Amerikos krūties vėžio grupe (NABCG) – kartu šios organizacijos yra stipri jungiamoji krūties vėžio tyrimų grandis.

www.BIGagainstbreastcancer.org

 

Apie Europos Adjuvantinio krūties vėžio tyrimų komandą (angl. Breast European Adjuvant Studies Team, BrEAST)

Europos Adjuvantinio krūties vėžio tyrimų komanda (BrEAST) yra specializuotas klinikinių tyrimų centras, įsikūręs Jules Bordet institute Briuselyje, Belgijoje. Jis buvo įkurtas 1997 metais dideliems, tarptautiniams, III fazės krūties vėžio naujų vaistų registracijos tyrimams vykdyti. Centras atsako už šiuose tyrimuose, kurie vykdomi kartu su farmacinėmis bendrovėmis ir Krūties vėžio tarptautine grupe (BIG), sukauptų duomenų paruošimą, koordinavimą ir sutvarkymą. BrEAST vadovauja sudėtingiems tyrimams, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 20 000 ligonių iš 40 šalių.

 

Apie Mokslo galimybių fondą (ang. Frontier Science Foundation, FS)

Mokslo galimybių fondas (FS) yra ne pelno korporacija, kuri pelnė tarptautinį pripažinimą, kaip labai patikima duomenų valdymo ir statistikos organizacija. Ji bendradarbiauja su tyrimų organizacijomis, farmacijos bendrovėmis ir kitomis institucijomis kuriant, vadovaujant ir vykdant klinikinių ir ilgalaikių stebėjimo tyrimus. FS buvo įkurta 1975 metais. Ši organizacija atlieka pažangų įvairių ligų klinikinių tyrimų, vykstančių visame pasaulyje, duomenų valdymą ir analizę. Keli reikšmingi AIDS ir vėžio gydymo pasiekimai yra susiję su tyrimais, kuriuose pagrindinį vaidmenį atliko FS.

Mokslo galimybių fondas turi statistikos, informacinių technologijų, duomenų valdymo ir pagalbos skyrius penkiose vietose JAV, Graikijoje ir Škotijoje. 

 

Literatūra:

 1. Minckwitz G, et al. APHINITY trial. American Society of Clinical Oncology Annual Meeting; 2017 Jun 2-6; Chicago. IL, USA. Abstract #LBA500.
 2. European Medicines Agency. Perjeta Summary of Product Characteristics. [Internet; cited 2017 May 22]. Available from: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002547/WC500140980.pdf.
 3. Wolff A, et al. J Clin Oncol 2013;31(31):3997-4013.
 4. Jackisch C, et al. HERA trial. San Antonio Breast Cancer Symposium; 2015 Dec 8-12; San Antonio. TX, USA. Abstract PD5-01.
 5. Slamon D, et al. BCIRG 006 trial. San Antonio Breast Cancer Symposium; 2015 Dec 8-12; San Antonio. TX, USA. Abstract S5-04.
 6. Scharl A, et al. Geburtshilfe Frauenheilkd 2015;75(7):683–91.
 7. ClinicalTrials.gov. APHINITY. [Internet; cited 2017 May 22]. Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01358877?term=NCT01358877&rank=1.
 8. Lewis Phillips G, et al. Cancer Res 2008;68:9280-90.
 9. Iqbal N and Iqbal N. Mol Biol Int 2014;doi:10.1155/2014/852748.
 10. Franklin M, et al. Cancer Cell 2004;5(4):317-28.
 11. Baselga J and Swain S. Nat Rev Cancer 2009;9(7):463-75.