Pranešimai spaudai

Vilnius, 26 sausio, 2018

Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (angl. CHMP) rekomendavo registruoti „Roche“ vaistą Hemlibra pacientų, sergančių hemofilija A, kuriems nustatyta VIII faktoriaus inhibitorių, gydymui Europos Sąjungoje

 • Dviejuose III fazės tyrimuose skirtingose amžiaus grupėse buvo įrodyta, kad Hemlibra yra efektyvesnis už anksčiau skirtą gydymą apeinančio veikimo preparatais.
 • Hemlibra leidžiamas poodine injekcija (po oda) vieną kartą per savaitę, todėl hemofilijos A gydymas tampa lengvesnis.

Bendrovė „Roche“ (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) pranešė, kad Europos vaistų agentūros Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (angl. Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) priėmė teigiamą sprendimą dėl Hemlibra® (emicizumabo) profilaktinio skyrimo, siekiant sumažinti kraujavimus pacientams, sergantiems hemofilija A, kuriems nustatyta VIII faktoriaus inhibitorių. CHMP rekomendavo šį gydymą visoms amžiaus grupėms. Beveik kas trečiam sunkia hemofilijos A forma sergančiam pacientui gali atsirasti inhibitorių prieš jų gydymui naudotą VIII faktoriaus preparatą – šiems pacientams padidėja gyvybei pavojingų kraujavimų arba pasikartojančių kraujavimų, kurie gali sukelti negrįžtamą sąnarių pažeidimą, rizika.1 Hemlibra registracijos leidimo prašymas yra peržiūrimas pagreitinta tvarka – tokia tvarka taikoma tiems vaistams, kurie CHMP nuomone, yra labai svarbūs visuomenės sveikatai ir yra terapinė naujovė. Europos Komisija, įvertinusi palankią CHMP rekomendaciją, turi priimti galutinį sprendimą dėl Hemlibra registracijos.

„Daugeliui hemofilija A sergančių pacientų atsiranda inhibitoriai, kurie labai pablogina kraujavimo gydymo ir profilaktikos rezultatus ir tuo pačiu gyvenimo kokybę, – teigė Airijos hemofilijos draugijos vykdantysis direktorius ir Europos hemofilijos konsorciumo prezidentas Brian O’Mahony. – Praėjo daugiau kaip dvidešimt metų nuo paskutinio vaisto hemofilijai A su inhibitoriais gydyti, todėl buvo didžiulis poreikis naujo vaisto, kuris galėtų sustabdyti kraujavimus ir jų neigiamą įtaką gyvenimo kokybei.“

„Roche“ vykdančiosios medicinos direktorės bei produktų vystymo padalinio direktorės, medicinos mokslų daktarės Sandros Horning nuomone, teigiamas CHMP vertinimas yra didelis žingsnis pirmyn, kad šis vaistas pasiektų hemofilija A su inhibitoriais sergančius pacientus Europoje: „Įrodyta, kad Hemlibra, lyginant su šiuo metu registruotais vaistais, efektyviai sumažino kraujavimų dažnį. Be to, vieną kartą per savaitę skiriama injekcija po oda gerokai palengvino vaisto suleidimo procedūrą, o tai ypač svarbu mažiems hemofilija A su inhibitoriais sergantiems pacientams ir jų šeimos nariams.“

CHMP rekomendacijos rėmėsi dviejų registracinių, III fazės hemofilija A su inhibitoriais sergančių pacientų klinikinių tyrimų HAVEN 1 ir HAVEN 2 rezultatais:

 • HAVEN 1 tyrime, kuriame dalyvavo hemofilija A su inhibitoriais sergantys suaugę pacientai ir paaugliai nuo 12 metų, buvo įrodyta, kad profilaktinis gydymas Hemlibra, palyginti su placebu, statistiškai reikšmingai 87 procentais sumažino gydytų kraujavimų dažnį (rizikos dažnis, RD = 0,13, p<0,0001). Pirmą kartą atlikta to paties paciento rezultatų analizė atskleidė, kad profilaktinis Hemlibra skyrimas, palyginti su tam pačiam pacientui anksčiau skirtu profilaktiniu gydymu apeinančio veikimo preparatais (šie duomenys buvo surinkti neintervenciniame tyrime iki įtraukimo į HAVEN 1), statistiškai reikšmingai sumažino gydytų kraujavimų dažnį 79 procentais (rizikos dažnis, RD =0,21, p<0,0003).
 • Tarpiniai HAVEN 2 tyrimo, kuriame dalyvavo hemofilija A su inhibitoriais sergantys jaunesni kaip 12 metų vaikai, rezultatai parodė, kad 87 procentams vaikų (95% PI: 66,4; 97,2), kurie gavo Hemlibra profilaktiškai, neįvyko nei vieno kraujavimo, kurį būtų reikėję gydyti. Atlikus to paties paciento duomenų analizę, panaudojant neintervenciniame tyrime dalyvavusių 13 pacientų duomenis, buvo nustatyta, kad profilaktinis gydymas Hemlibra, palyginus su profilaktiniu gydymu apeinančio veikimo preparatais, 99 procentais sumažino gydytų kraujavimų skaičių (RD=0,01, 95% PI: 0.,004; 0,044).

  Dažniausi nepageidaujami reiškiniai, kurie pasireiškė 10 procentų Hemlibra gydytų pacientų ar dažniau, buvo injekcijos vietos reakcijos ir galvos skausmas. HAVEN 1 tyrime trims pacientams buvo diagnozuota trombinė mikroangiopatija (TMA), o dviems pacientams – pavojingos trombozės. Visais šiais atvejais profilaktinio gydymo Hemlibra metu 24 valandas ar ilgiau kartu buvo skirta aktyvuoto protrombino komplekso koncentrato (APKK, FEIBA), kurio vidutinė kumuliacinė dozė viršijo 100 vv kilogramui kūno svorio per 24 valandas.

Šių tyrimų rezultatai nulėmė, kad 2017 metų lapkričio 16 dieną JAV Maisto ir vaistų agentūra (angl. FDA) registravo Hemlibra įprastiniam profilaktiniam gydymui, kad apsaugotų nuo kraujavimų arba sumažintų jų dažnį hemofilija A su inhibitoriais prieš VIII faktorių sergantiems suaugusiesiems ir vaikams.

FDA vertino Hemlibra pagal prioritetinę programą ir 2015 metų rugsėjį suteikė šiam produktui proveržio vaisto indikacijas 12-os metų ir vyresniems hemofilija A su inhibitoriais sergantiems pacientams gydyti. Atnaujinti HAVEN 1 ir HAVEN 2 tyrimų rezultatai buvo pristatyti 2017 metų gruodį kasmetinėje Amerikos hematologų draugijos (ASH) konferencijoje – ilgesnio stebėjimo fazėje buvo nustatyta, kad Hemlibra gydytų hemofilija A su inhibitoriais sergančių pacientų kraujavimo dažnis išliko ženkliai mažesnis.

Hemlibra tyrimai tęsiami išsamioje klinikinio vystymo programoje, kurioje vyksta du III fazės tyrimai HAVEN 3 ir HAVEN 4. Tyrime HAVEN 3 gydytų kraujavimų dažnis suaugusių ir 12 metų bei vyresnių paauglių, kurie sirgo hemofilija A be inhibitorių ir kas savaitę arba kas dvi savaites gavo profilaktinį gydymą Hemlibra, grupėje buvo statistiškai ir kliniškai reikšmingai mažesnis, negu profilaktinio gydymo negavusių ligonių grupėje. Tarpiniai tyrimo HAVEN 4 rezultatai rodo, kad skiriant profilaktinį gydymą Hemlibra vieną kartą kas keturias savaites suaugusiems ir 12 metų ir vyresniems paaugliams, kurie serga hemofilija A su inhibitoriais arba be inhibitorių, buvo pasiekta kliniškai reikšminga kraujavimų kontrolė. Abiejų šių tyrimų duomenis planuojama paskelbti artimiausioje medicinos konferencijoje ir pateikti tvirtinimui sveikatos institucijoms visame pasaulyje.

Apie tyrimą HAVEN 1 (NCT02622321; tyrimas BH29884)

HAVEN 1 yra randomizuotas, daugiacentris, atviras, III fazės tyrimas, kuriame lyginamas profilaktinio gydymo Hemlibra (poodinė injekcija vieną kartą per savaitę) ir jokio profilaktinio gydymo negaunančių šakų, efektyvumas ir saugumas bei farmakokinetika hemofilija A su inhibitoriais prieš VIII faktorių sergantiems suaugusiems pacientams ir paaugliams. Tyrime dalyvavo 109 hemofilija A su inhibitoriais prieš VIII faktorių sergantys pacientai (12 metų ir vyresni), kurie anksčiau buvo gydyti apeinančio poveikio preparatais įvykus kraujavimui arba profilaktiškai. Pacientai, kurie anksčiau buvo gydyti apeinančio poveikio preparatais įvykus kraujavimui, atsitiktinės atrankos būdu, santykiu 2:1, buvo suskirstyti į dvi šakas: profilaktinio gydymo Hemlibra šaką (šaka A) ir šaką be profilaktinio gydymo (šaka B). Pacientai, kurie anksčiau buvo gydyti apeinančio poveikio preparatais profilaktiškai, buvo paskirti į profilaktinio gydymo Hemlibra šaką (šaka C). Papildoma pacientų, kurie anksčiau buvo gydyti apeinančio poveikio preparatais įvykus kraujavimui, grupė buvo prisikirta šakai D. Visose šakose pagal tyrimo protokolą buvo leidžiama skirti gydymą apeinančio poveikio preparatais, įvykus kraujavimui.

Apibendrinti HAVEN 1 tyrimo duomenys:

 • Pirminė tyrimo vertinamoji baigtis – gydytų kraujavimų dažnio sumažėjimas buvo statistiškai reikšmingai 87 procentais mažesnis (rizikos dažnis, RD=0,13, p<0,0001) Hemlibra profilaktikos šakoje, palyginti su profilaktikos negavusių pacientų šaka.
  o 62,9% (95% PI: 44,9; 78,5) pacientų Hemlibra profilaktikos šakoje nebuvo nei vieno gydyto kraujavimo, o pacientų, kuriems nebuvo taikytą profilaktika, šakoje gydytų kraujavimų dažnis siekė 5,6% (95% PI: 0,1; 27,3).
 • Visų dvylikos antrinių vertinamųjų tikslų rezultatai buvo teigiami. Pirmą kartą atlikta to paties paciento rezultatų analizė atskleidė, kad profilaktinis Hemlibra skyrimas, palyginti su tam pačiam pacientui anksčiau skirtu profilaktiniu gydymu apeinančio veikimo preparatais (šie duomenys buvo surinkti neintervenciniame tyrime iki įtraukimo į HAVEN 1), statistiškai reikšmingai sumažino gydytų kraujavimų dažnį 79 procentais (rizikos dažnis, RD =0,21, p<0,0003). Hemlibra profilaktinio gydymo šakoje 70,8% pacientams (95% PI: 48,9; 87,4) neįvyko nei vieno kraujavimo, kurį būtų reikėję gydyti, o neintervenciniame tyrime profilaktinį gydymą apeinančio veikimo preparatais gavusių pacientų šakoje tokių kraujavimų buvo 12,5% (95% PI: 2,7; 32,4).
 • Hemlibra profilaktinio gydymo šakoje, palyginus su profilaktikos negavusių pacientų šaka, visų kraujavimų dažnis sumažėjo 80 procentų (RD=0,20, p<0,0001), gydytų spontaninių kraujavimų dažnis – 92 procentais (RD=0.08, p<0.0001), gydytų kraujavimų į sąnarius dažnis – 89 procentais (RD=0,11, p=0,0050), o gydytų kraujavimų į sąnarius „taikinius“ – 95 procentais (RD=0,05, p=0,0002).
 • Profilaktinio gydymo Hemlibra šakoje, palyginus su profilaktikos negavusiais pacientais, buvo nustatytas statistiškai ir kliniškai reikšmingai didesnis bendros gyvenimo kokybės balas (pagal specifinį gyvenimo kokybės vertinimą sergantiesiems hemofilija – Haem-A-QoL) ir fizinės sveikatos rodiklis. Šie rodikliai buvo vertinami 24-ą savaitę nuo gydymo pradžios 18 metų ir vyresniems pacientams – buvo registruojami hemofilijos sukelti simptomai (skausmingas tinimas ir sąnarių skausmas) ir fizinės būklės parametrai (skausmas judant ir problemos einant didelį atstumą).
 • Profilaktinio gydymo Hemlibra šakoje, palyginus su kontroline šaka , buvo gauti statistiškai ir kliniškai reikšmingai geresni rezultatai, vertinant gyvenimo kokybę pagal „EuroQoL Five-Dimension-Five Levels Questionnaire“ (EQ-5D-5L) klausimyną ir vizualinę analoginę „EQ-5D-5L“ skalę. Šie rodikliai buvo vertinami 24-ą savaitę nuo gydymo pradžios suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 metų paaugliams – buvo registruojami bendros sveikatos būklės parametrai (judrumas, sugebėjimas apsitarnauti, atlikti kasdieninę veiklą, skausmas (diskomfortas) ir nerimas (depresija).

Apie tyrimą HAVEN 2 (NCT02795767; tyrimas BH29992)

HAVEN 2 yra vienos šakos, daugiacentris, atviras klinikinis tyrimas, kuriame dalyvavo hemofilija A su inhibitoriais prieš VIII faktorių sergantys jaunesni kaip 12 metų vaikai. Tyrime buvo vertinamas profilaktinio gydymo Hemlibra (poodinė injekcija vieną kartą per savaitę) efektyvumas, saugumas ir vaisto farmakokinetiniai parametrai. Tarpinėje efektyvumo analizėje, kuri buvo atlikta bent dvylika savaičių gydytų vaikų grupėje, buvo išnagrinėti 23 pacientų duomenys.

 • Tarpinės analizės metu vidutinė stebėjimo trukmė siekė 38,1 savaites. Šios analizės metu buvo nustatyta, kad profilaktinio gydymo Hemlibra metu 87 procentams (95% CI: 66,4; 97,2) vaikų neįvyko nei vieno gydytino kraujavimo. Tarpinė analizės metu buvo nustatyta, kad:
  o 34,8% (95% PI: 16,4; 57,3) vaikų neįvyko nei vieno kraujavimo – nei kraujavimo, kurį būtų reikėję gydyti, nei negydytino kraujavimo;
  o 95,7% (95% PI: 78,1; 99,9) vaikų nebuvo nei vieno spontaninio kraujavimo;
  o 95.7% (95% PI: 78.1; 99,9) vaikų nebuvo nei vieno gydyto kraujavimo į sąnarius;
  o 100% (95% PI: 85.2; 100) vaikų nebuvo nei vieno gydyto kraujavimo į sąnarį „taikinį“.
 • To paties paciento duomenų analizė parodė, kad 13 vaikų grupėje, kurie dalyvavo neintervenciniame tyrime, per metus įvykusių gydytų kraujavimų dažnis siekė 17,2 procentų (95% PI: 12,4; 23,8), jeigu jie buvo gydyti apeinančio veikimo preparatais profilaktiškai (n=12) arba kraujavimo stabdymui (n=1), palyginus su 0,2 procentų (95% PI: 0,1; 0,8), jeigu jie gavo profilaktinį gydymą Hemlibra. Taigi Hemlibra profilaktika kraujavimų dažnį sumažino 99% (RD=0,01, 95% PI: 0,004; 0,044). 11 vaikų (84,6%), kurie gavo profilaktinį gydymą Hemlibra, neturėjo nei vieno gydyto kraujavimo.

Apie Hemlibra (emicizumabą)

Hemlibra yra bispecifinis antikūnas, tiesiogiai veikiantis IXa ir X krešėjimo faktorius – juos sujungia tarpusavyje. Minėti faktoriai yra baltymai, kurie aktyvina natūralią krešėjimo kaskadą ir atstato pažeistą kraujo krešėjimo procesą hemofilija A sergantiems pacientams. Hemlibra yra skiriamas profilaktiniam (prevenciniam) gydymui – vartojimui paruoštas tirpalas yra leidžiamas po oda vieną kartą per savaitę. Klinikinio vystymo programoje vertinamas Hemlibra saugumas ir efektyvumas bei siekiama išvengti problemų, kurios siejamos su dabartiniu hemofilijos gydymu – tai trumpalaikis dabar vartojamų vaistų veikimas, inhibitorių prieš VIII faktorių atsiradimas ir dažnos injekcijos į veną. Hemlibra sukūrė bendrovė „Chugai Pharmaceutical Co Ltd.“, ir toliau jis vystomas bendradarbiaujant bendrovėms „Chugai“, „Roche“ ir „Genentech“. Jungtinėse Amerikos Valstijose šis vaistas yra registruotas Hemlibra (emicizumabo- kxwh) pavadinimu hemofilijai A su inhibitoriais prieš VIII faktorių gydymui. Priedėlis „kxwh” yra sukurtas vadovaujantis JAV Maisto ir vaistų agentūros „Biologinių produktų nepatentinių pavadinimų kūrimo rekomendacijomis pramonei“.

Apie hemofiliją A

Hemofilija A yra paveldima, sunki liga. Ja sergančių pacientų kraujo krešėjimas yra nepilnavertis, todėl jie kenčia nuo nekontroliuojamų ir dažnai be priežasties atsirandančių kraujavimų. Hemofilija A serga apie 320000 žmonių pasaulyje2,3, iš jų maždaug 50-60% serga sunkia šios ligos forma4. Hemofilija A sergančių pacientų kraujyje VIII faktoriumi vadinamo krešėjimo baltymo yra per mažai arba visai nėra. Sveiko žmogaus organizme, prasidėjus kraujavimui, VIII faktorius suriša IXa ir X krešėjimo faktorius. Šis etapas yra būtinas formuojantis krešuliui, kuris sustabdo kraujavimą. Nuo hemofilijos A sunkumo formos priklauso kraujavimų, ypač į sąnarius arba raumenis, dažnis.2 Šie kraujavimai gali sukelti rimtas sveikatos problemas - jie dažnai sukelia skausmą, lėtinį sąnarių sutinimą, deformaciją, sumažėjusį judrumą ir ilgalaikį sąnarių pakenkimą.5 Sunki gydymo komplikacija yra inhibitorių prieš gydymui skirto VIII krešėjimo faktoriaus atsiradimas.6 Inhibitoriai yra organizmo imuninės sistemos gaminami antikūnai, kurie prisiriša prie gydymui skiriamo VIII faktoriaus7 ir blokuoja jo veikimą, todėl tampa labai sunku, o neretai ir neįmanoma, pasiekti tokį VIII faktoriaus kiekį, kuris galėtų sustabdyti kraujavimą.

„Roche“ pasiekimai hematologijoje

Daugiau kaip 20 metų „Roche“ kuria vaistus, kurie keičia įprastinį hematologinių ligų gydymą. Šiuo metu bendrovė kaip niekada daug investuoja į naujų kraujo ligų gydymui skirtų vaistų kūrimą.

Be jau registruotų vaistų MabThera®/Rituxan® (rituksimabo), Gazyva®/Gazyvaro® (obinutuzumabo) ir kartu su „AbbVie” sukurtu VenclextaTM/VenclyxtoTM (venetoklakso), bendrovės „Roche“ kuriamų hematologinių vaistų tyrimo fazėje yra Tecentriq® (atezolizumabas), anti-CD79b antikūno ir vaisto junginys (polatuzumabo vedotinas/RG7596) ir maža molekulė – MDM2 antagonistas (idasanutlinas/ RG7388). Bendrovė „Roche“ kuria naujas molekules ne tik onkologinėms kraujo ligoms įveikti – vaistas Hemlibra (emicizumabas) yra bispecifinis monokloninis antikūnas, skirtas hemofilijai A gydyti.

Apie „Roche“

Bendrovės „Roche“ centrinė būstinė įsikūrusi Bazelyje (Šveicarija). „Roche“ yra didžiausia pasaulyje biotechnologijų bendrovė ir lyderė tyrimais pagrįstos sveikatos priežiūros srityje, kurianti vaistus ir diagnostikos priemones.

„Roche“ gamina vaistus onkologinėms, virusų sukeltoms, uždegiminėms, centrinės nervų sistemos ligoms gydyti. Bendrovė yra pasaulinė lyderė in vitro ir vėžio diagnostikos srityje, taip pat diabeto priežiūros srityje.

Savo sveikatos priežiūros strategiją bendrovė grindžia individualiu požiūriu į kiekvieną pacientą. Taip sukuriami vaistai ir diagnostikos priemonės, kuriais galima akivaizdžiai pagerinti pacientų sveikatą, gyvenimo kokybę ir prailginti jų gyvenimo trukmę.

Nuo 1896 metų, kai bendrovė buvo įkurta, „Roche“ tęsia paieškas, kaip geriau apsisaugoti nuo ligų, jas diagnozuoti ir gydyti ir prisidėti prie visuomenės gerbūvio kūrimo. Bendradarbiaudama su visomis suinteresuotomis šalimis, bendrovė siekia, kad medicinos naujovės kuo greičiau pasiektų pacientus. Net trisdešimt bendrovės „Roche“ sukurtų medikamentų (antibiotikai, vaistai nuo maliarijos, chemoterapiniai vaistai) įtraukti į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) būtinųjų vaistų sąrašą. Bendrovė „Roche“ devynerius metus iš eilės pripažįstama kaip farmacijos, biotechnologijos ir biomedicinos mokslų pramonės lyderė pagal Dou Džonso tvarumo indeksą.

Bendrovės „Roche“ padaliniuose visame pasaulyje 2016 metais dirbo daugiau nei 94 000 darbuotojų, o į tyrimų ir vystymo programas buvo investuota 9,9 milijardo Šveicarijos frankų. Įmonių grupės apyvarta siekė 50,6 milijardo Šveicarijos frankų. Įmonių grupė „Roche“ valdo bendrovę „Genentech“ (JAV), jai priklauso kontrolinis Japonijos įmonės „Chugai Pharmaceutical“ akcijų paketas.

Daugiau informacijos galite rasti internete: www.roche.com.

Visi straipsnyje paminėti prekių ženklai yra saugomi įstatymų.