Pranešimai spaudai

Vilnius, 22.11.2018

Cotellic® ▼(kobimetinibas) jau kompensuojamas pirmaeiliam suaugusių pacientų, kuriems yra diagnozuota neoperuotina ar metastazavusi melanoma su BRAF V600 mutacija, gydymui

Nuo š.m. lapkričio 22 dienos Cotellic® derinyje su Zelboraf® (vemurafenibu) kompensuojamas pirmaeiliam suaugusių pacientų, kuriems yra diagnozuota neoperuotina ar metastazavusi melanoma su BRAF V600 mutacija, gydymui.

 

▼Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Specialistai, pastebėję šalutinį poveikį ir (ar) gavę informacijos apie tai, turi pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt ar kitu būdu, kaip nurodyta jos interneto svetainėje  www.vvkt.lt.