Pranešimai spaudai

Vilnius, 22 lapkritis, 2018

Cotellic® ▼(kobimetinibas) jau kompensuojamas pirmaeiliam suaugusių pacientų, kuriems yra diagnozuota neoperuotina ar metastazavusi melanoma su BRAF V600 mutacija, gydymui

Nuo š.m. lapkričio 22 dienos Cotellic® derinyje su Zelboraf® (vemurafenibu) kompensuojamas pirmaeiliam suaugusių pacientų, kuriems yra diagnozuota neoperuotina ar metastazavusi melanoma su BRAF V600 mutacija, gydymui.

 

▼Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Specialistai, pastebėję šalutinį poveikį ir (ar) gavę informacijos apie tai, turi pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [email protected] ar kitu būdu, kaip nurodyta jos interneto svetainėje  www.vvkt.lt.