Vidinis informacijos apie pažeidimus kanalas

UAB „Roche Lietuva“ (toliau – Roche Lietuva), įgyvendindama Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, įsteigė vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir praneša apie tokios informacijos nagrinėjimo tvarką.

Pranešimus gali teikti bet kuris fizinis asmuo, kurį su Roche Lietuva sieja arba siejo darbo, sutartiniai, iki sutartiniai ar kitokio pobūdžio santykiai, dėl kurių asmeniui tapo žinoma apie galimus pažeidimus.

Prašome praneši apie Jums žinomus pažeidimus: apie Roche Lietuva galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį pažeidimą. Informacija gali būti teikiama, kai Roche Lietuva gali būti atsakinga dėl:

 • Pavojaus visuomenės saugumui, asmens gyvybei ar sveikatai;

 • Pavojaus aplinkai;

 • Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams;

 • Neteisėtos veiklos finansavimo;

 • Neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

 • Neteisėtu būdu įgyto turto;

 • Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

 • Kitų pažeidimų.

Pateikusiam pranešimą asmeniui, Roche Lietuva garantuoja konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai:

 • Pats pranešimą teikiantis asmuo neprieštarauja dėl savo duomenų atskleidimo;

 • Asmuo pateikia melagingą informaciją;

 • Kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

Pranešimai teikiami Roche Lietuva vidiniu informacijos apie pažeidimus kanalu:

• Elektroniniu paštu: užpildantir atsiunčiant ją elektroniniu paštu [email protected];

• Paštu: užpildantPranešimo apie pažeidimą formą ir atsiunčiant paštu Roche Lietuva buveinės adresu, Konstitucijos per. 18B, Vilnius ir ant voko po adresu nurodant „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI, KONFIDENCIALU“.

Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo visos informacijos apie pažeidimą gavimo dienos būsite informuoti apie priimtą sprendimą dėl pranešimo nagrinėjimo procedūros (ne)pradėjimo, o baigus nagrinėti pateiktą pranešimą – apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis.

Pranešimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarka išsamiai aprašyta Roche Lietuva „Informacijos apie pažeidimus teikimo ir pranešimų administravimo tvarkos apraše“.

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie gaminius, kurie skirti įvairioms tikslinėms grupėms, ir joje gali būti duomenų apie gaminius arba informacijos, kuri jūsų šalyje nėra prieinama arba negalioja. Atminkite, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kad susipažįstate su tokia informacija, kuri gali neatitikti kokių nors jūsų kilmės šalyje taikomų teisinių procedūrų, taisyklių, registracijos arba naudojimo reikalavimų.

KontaktaiPasaulyjelinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeApie „Roche“FarmacijaKarjeraNaujienosFinansinis skaidrumas ir atskaitomybėPrivatumo pareiškimas (sveikatos priežiūros specialistams, klientams, verslo partneriams)Pareiškimas dėl teisinių klausimųPrivatumo pareiškimas farmakologinio budrumo, medicininės informacijos ir skundų dėl produktų srityje