Pareiškimas dėl teisinių klausimų

Teisinė atsakomybė

 „Šioje svetainėje pateikta informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir neturėtų būti laikoma kaip konsultacija. Šia informacija neturėtų būti remiamasi arba naudojamasi kaip konkrečiu patarimu tam tikromis aplinkybėmis. Mes dedame visas pastangas, kad svetainėje pateikiama informacija būtų nuolat atnaujinama, tačiau kartais gali pasitaikyti klaidų. Visi šios svetainės naudotojai sutinka ir prisiima visą riziką dėl prieigos prie šios svetainės ir  naudojimosi ja, taip pat naudojimosi visomis nuorodomis į kitas internetines svetaines.  Nei „Roche“, nei bet kuri  kita šalis, kuri dalyvavo kuriant, rengiant arba pateikiant šią svetainę arba kitas  svetaines, į kurias yra pateikiama nuoroda šioje svetainėje, niekaip neatsako už jokius tiesioginius, atsitiktinius, šalutinius, netiesioginius nuostolius, atsiradusius jums prisijungus prie šios svetainės ar bet kokios kitos svetainės, į kurią nuoroda yra pateikta šioje svetainėje, taip pat naudojantis šiomis svetainėmis ar dėl nesugebėjimo jomis naudotis, taip pat dėl bet kokių šių svetainių turinyje esančių klaidų ar nepateiktos informacijos.  

 Šioje svetainėje pateikta informacija nėra nei pasiūlymas, nei prašymas pirkti arba disponuoti, prekiauti arba atlikti kokias nors operacijas su „Roche“ vertybiniais popieriais. Investuotojai, priimdami investavimo sprendimus, neturi remtis šia informacija.

Šiame puslapyje gali būti pateikta į ateitį orientuotos informacijos. Tokia informacija gali būti  susijusi su įvairiais reikšmingais neapibrėžtumais, įskaitant mokslo, verslo, ekonominius ir finansinius veiksnius, todėl faktiniai rezultatai gali gerokai skirtis nuo čia pateiktų rezultatų.

Nuorodos į trečiųjų šalių puslapius pateikiamos tik dėl patogumo. Mes neišreiškiame nuomonės dėl trečiųjų šalių puslapių turinio ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių informaciją ir jos naudojimą.

Visi minėti prekių ženklai nuosavybės teise priklauso kuriai nors „Roche“ grupės įmonei arba tokia įmonė turi licenciją tokius prekių ženklus naudoti.

„Roche“ interneto svetainė ir joje esanti informacija, taip pat informacija, į kurią svetainėje yra duodama nuoroda, yra pateikiama tik informaciniais tikslais. Griežtai draudžiama šią informaciją kopijuoti, perduoti arba kitaip naudoti. Prašymas leisti kopijuoti kokią nors šioje svetainėje pateikiamą informaciją turėtų būti siunčiamas „Roche“ tinklalapio administratoriui.

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie gaminius, kurie skirti įvairioms tikslinėms grupėms, ir joje gali būti duomenų apie gaminius arba informacijos, kuri jūsų šalyje nėra prieinama arba negalioja. Atminkite, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kad susipažįstate su tokia informacija, kuri gali neatitikti kokių nors jūsų kilmės šalyje taikomų teisinių procedūrų, taisyklių, registracijos arba naudojimo reikalavimų.

KontaktaiPasaulyjelinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeApie „Roche“FarmacijaKarjeraNaujienosFinansinis skaidrumas ir atskaitomybėPrivatumo pareiškimas (sveikatos priežiūros specialistams, klientams, verslo partneriams)Pareiškimas dėl teisinių klausimųPrivatumo pareiškimas farmakologinio budrumo, medicininės informacijos ir skundų dėl produktų srityje