Privatumo pareiškimas (sveikatos priežiūros specialistams, klientams, verslo partneriams)

„F. Hoffmann-La Roche Ltd“ ir visos Roche dukterinės įmonės (toliau – Roche) yra įsipareigojusios saugoti jūsų asmens duomenis pagal galiojančius duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Šiame pareiškime dėl privatumo apibrėžiamos asmens duomenų, kuriuos gali rinkti Roche, kategorijos, priemonės, kuriomis Roche gali rinkti, naudoti ar dalytis jūsų asmens duomenimis, veiksmai, kurių imasi Roche jūsų asmens duomenims apsaugoti, ir jūsų galimybė rinktis, kaip jūsų asmens duomenys bus naudojami. Šis privatumo pareiškimas taikomas asmens duomenims, kuriuos Roche renka iš sveikatos priežiūros specialistų, klientų ir verslo partnerių įvairiais kanalais, įskaitant fizinius susitikimus, skaitmenines platformas ar svetaines, kuriose pateikiama nuoroda į šį privatumo pranešimą arba kitus šaltinius, kaip aprašyta toliau.

Šiame pareiškime dėl privatumo sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, iš kurios tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai galima nustatyti jūsų tapatybę, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį.

Mūsų duomenų tvarkymo veiklos, apibūdintos šiame privatumo pranešime, nėra skirtos asmens duomenų rinkimui ar tvarkymui iš jaunesnių nei 18 metų asmenų, nebent tai aiškiai būtų nurodyta platformoje, kurioje duomenys renkami. Šioje svetainėje nesiekiame rinkti ir sąmoningai nerenkame jaunesnių nei 18 metų asmenų duomenų be išankstinio patvirtinto tėvų ar globėjų sutikimo. Tėvai arba globėjai turi teisę, pateikę prašymą, susipažinti su nepilnamečio duomenimis ir reikalauti juos pašalinti. Prieš naudodamiesi šia svetaine ar interneto ištekliumi arba įvesdami juose savo asmens duomenis, visi nepilnamečiai turėtų gauti tėvų ar globėjų leidimą.

Duomenų valdytojas yra UAB “Roche Lietuva”. Adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva. El. pašto adresas: [email protected].

Galime rinkti ir tvarkyti šiuos asmens duomenis: 

 1. Kontaktinė informacija, pvz., vardas ir pavardė, darbinis el. pašto adresas, telefono numeris, darbo vieta (sveikatos priežiūros organizacija) ir kt.

 2. Profesinė informacija, pvz., biografinė informacija (CV), narystė profesinėse organizacijose, profesija, specialybė, pareigos, gydymo sritis, kvalifikacija, patirtis, išsilavinimas, mokslinė ir (arba) medicininė veikla ir kt.

 3. Finansinė/Sandorių informacija, pvz.,  banko sąskaitos numeris, kredito kortelės duomenys, kliento paskyros informacija, užsakymų istorija ir kt.

 4. Vertės pervedimas, pvz., finansinės ar nefinansinės vertės, kurią Roche jums pervedė, pobūdis, suma (vertė), data, gavėjo informacija ir kt.

 5. Informacija apie santykius, pvz., informacija apie Roche ir jūsų profesinius santykius, įrašai apie  bendradarbiavimą, registraciją ir dalyvavimą Roche renginyje ar susijusioje veikloje, klinikinius tyrimus, kuriuose dirbote kaip tyrėjas ir kt.

 6. Profilio duomenys, pvz., informacija apie jūsų pageidaujamą susisiekimo būdą ir produktų pasirinkimus, kalbos nustatymus, rinkodaros nuostatas, publikacijas, demografinius duomenis, atsiliepimus ir susidomėjimą ir kt. 

 7. Techniniai ir naudojimo duomenys, pvz., jūsų internetinio naudotojo ID, IP adresas, geografinė informacija, peržiūros duomenys, kita informacija, susijusi su jūsų naudojimu bei sąveika su mūsų svetainėmis, programomis, el. laiškais ir reklamomis.

Keliose mūsų svetainės dalyse reikia pateikti asmens duomenis, jei ketinate tomis dalimis naudotis, įskaitant apklausas, registraciją ir turinio bendrinimo funkcijas (t. y. „nusiųsti el. paštu draugui“ nuorodas). Roche ir Roche partneriai renka šią informaciją apie jus tik tuo atveju, jei sutinkate ją savanoriškai mums pateikti. Atkreipkite dėmesį, kad pasirinkus nepateikti tam tikrų asmens duomenų kai kurios mūsų svetainės funkcijos gali būti neprieinamos. Visi asmens duomenys, kuriuos mums pateiksite, bus naudojami pagal šį privatumo pareiškimą.

Šioje lentelėje išsamiau aprašyta kiekviena tvarkymo operacija ir pateikiama informacija apie kiekvienai operacijai renkamų duomenų kategoriją. Be to, čia nurodomas kiekvienos tvarkymo operacijos teisinis pagrindas.

Roche naudoja skirtingus metodus ir kanalus jūsų asmens duomenims rinkti, įskaitant: 

 1. Tiesiogiai iš jūsų;

 2. Iš santykių su jumis, įskaitant informaciją, gautą per fizinius ar virtualius susitikimus, bendradarbiavimą, paslaugų teikimą, prašymus, pasiteiravimus, atsiliepimus, apklausas ir kt.

 3. Per automatizuotą informaciją, surinktą iš mūsų svetainių ir internetinių išteklių;

 4. Iš trečiųjų šalių ar viešai prieinamų šaltinių, įskaitant interneto svetaines, žurnalus, socialinius tinklus ir kitas trečiųjų šalių platformas.

Mūsų svetainėse ir interneto ištekliuose taip pat gali būti renkama kita elementari informacija apie jus, iš kurios negalima tiesiogiai nustatyti jūsų tapatybės, tačiau kuri nurodo į jus ar tam tikrą prietaisą. Tam tikrą šių duomenų dalį naudojame, kad leistume savo svetainėms veikti, kad sužinotume daugiau apie tai, kaip naudojamos mūsų svetainės ir interneto ištekliai, ir galėtume pagerinti svetainės veikimą bei ją administruoti. Be to, renkami duomenys užtikrina galimybę pateikti pagal jūsų interesus ir pageidavimus pritaikytą informaciją, atsižvelgiant į tai, kaip naudojatės svetaine. Pavyzdžiui, galime rinkti jūsų kompiuteriui interneto tiekėjo priskirtą interneto protokolo (IP) adresą, kuris gali kiekvieną kartą jums jungiantis prie interneto keistis (dinaminis IP adresas) arba likti toks pat (statinis IP adresas). Daugeliu atveju ši informacija yra renkama automatiškai mūsų teisėtiems verslo interesams. Kai kuriais atvejais, pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, prieš rinkdami tokią informaciją turime gauti jūsų sutikimą. Tuomet jūs turėsite galimybę pasirinkti, ar norite leisti mums tokio pobūdžio duomenis rinkti ir naudoti. Daugiau informacijos rasite tinklapyje www.roche.lt, sekcijoje „Slapukai“.

„Roche” neparduos ir neperduos jūsų asmens duomenų jokiai nesusijusiai įmonei jos tiesioginės rinkodaros tikslams, išskyrus atvejus, kai aiškiai apie tai jus informuojame ir gauname jūsų aiškų sutikimą. Mes naudojamės trečiųjų šalių reklamos bendrovių paslaugomis norėdami kitose svetainėse skelbti savo reklamą. Šios bendrovės gali naudoti duomenis apie jūsų apsilankymus šioje ir kitose svetainėse, kad išmatuotų reklamos efektyvumą ir rodytų reklamą apie mūsų prekes ir paslaugas, kuri galėtų jus sudominti. Norėdami sužinoti daugiau apie šią praktiką ir galimybę nesutikti, kad minėtos bendrovės naudotų tokią informaciją, daugiau informacijos rasite tinklapyje www.roche.lt, sekcijoje „Slapukai“.

Jūsų asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenimis galime pasidalyti su Roche dukterinėmis įmonėmis visame pasaulyje, kurios naudos jūsų asmens duomenis tiems patiems tikslams kaip ir duomenų valdytojas, pavyzdžiui, norėdamos susisiekti su jumis dėl galimo bendradarbiavimo ar renginio. „Roche“ dukterinių įmonių sąrašą galima rasti naujausioje Roche metinėje finansinėje ataskaitoje („Roche Finance Report“), ataskaitos sekcijoje „Dukterinių ir susijusių įmonių sąrašas (“List of subsidiaries and associates”). Naujausių metų Roche finansinę ataskaitą galite rasti Roche tinklapyje, sekcijoje „Ataskaitos“ (“Reporting”) adresu www.roche.com/investors/reports.

Be to, galime pasidalyti jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis šiems tikslams: 

 • F. Hoffmann-La Roche Ltd“ ir kitoms Roche dukterinėms įmonėms dėl mūsų platformų palaikymo ir priežiūros darbų;

 • IQVIA Ltd, 210 Pentonville Road, London N1 9JY, England, UK – informacinių technologijų palaikymo ir tęstinumo tikslais;

 • Verslo partneriams: paslaugų teikėjams, įskaitant rinkos tyrimų agentūras, renginių organizatorius ar kitas trečiąsias šalis, kurios teikia tam tikras paslaugas Roche;

 • Debesijos ar kitų paslaugų teikėjams informacijos saugojimo tikslais ir mūsų platformų techninei priežiūrai atlikti;

 • Komunikacijos paslaugų teikėjams, įskaitant rinkodaros platformas, elektroninių ryšių paslaugų teikėjus, socialinius tinklalapius, kad būtų galima siųsti jums aktualią informaciją ir su jumis palaikyti ryšį;

 • Jei reikalinga atlikti susijungimą, konsolidaciją, kontrolės perdavimą ar kitokio pobūdžio įmonės pertvarką, kurioje dalyvauja Roche, arba kuris vykdomas pagal Roche susitarimą;

 • Reaguoti į pagrįstus kompetentingų valstybės institucijų prašymus arba jei reikalaujama pagal taikomus įstatymus, teismo procesinius dokumentus ar kitus valstybės norminius aktus;

 • jei reikalinga atlikti įmonės auditą arba ištirti ar atsakyti į skundą ar reaguoti į saugumo grėsmę.

Roche gali perduoti asmens duomenis į geografinį regioną, kuriame taikomi kitokie privatumo įsipareigojimai nei jūsų kilmės šalyje. Tai reiškia, kad jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į šalį, kurioje duomenų apsaugos įstatymai nėra tokie griežti kaip jūsų šalyje. Bet koks tokio pobūdžio duomenų perdavimas bus vykdomas laikantis taikomų teisės aktų reikalavimų.

Asmens duomenų perdavimams Roche įmonių grupėje ir Roche pasitelktiems duomenų tvarkytojams bei verslo partneriams, yra pasirašomos sutartys pagal ES standartines sutarčių sąlygas, patvirtintas ES komisijos sprendimais (2004 m. gruodžio 27 d. (2004/915/EB); 2010 m. vasario 5 d. (C(2010)593); 2021 m. birželio 4 d. (C(2021) 3972). Pasirašytos sutartys numato tinkamas apsaugos priemones, užtikrinančias atitiktį, įskaitant, jei reikia, papildomas priemones.

Laikotarpis, kurį saugosime jūsų asmens duomenis, priklausys nuo tikslo, kuriam surinkome ir tvarkome jūsų duomenis. Daugeliu atvejų duomenis saugome trejus (3) metus nuo paskutinio kontakto su jumis. Jūsų duomenis galime saugoti ir ilgiau, jei esame įpareigoti saugoti jūsų duomenis pagal teisės aktų reikalavimus, pvz., dėl mokesčių įstatymų ar apskaitos reikalavimų.

Jūs turite žemiau nurodytas teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis:

● Teisę prašyti susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos Roche turi apie jus;

● Teisę ištaisyti bet kokius netikslius ar neišsamius asmens duomenis;

● Teisę prašyti asmens duomenų kopijos elektroniniu formatu, kad galėtumėte perduoti duomenis trečiosioms šalims, arba reikalauti, kad Roche tiesiogiai perduotų jūsų asmens duomenis vienai ar kelioms trečiosioms šalims;

● Teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais. Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui, kai duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu;

● Jei tam tikros duomenų tvarkymo operacijos yra grindžiamos jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą.

● Teisę prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis, kai jie nebereikalingi tiems tikslams, kuriems juos pateikėte, taip pat teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą tam tikrais ribotais tikslais, kai visiškas ištrynimas neįmanomas.

Norėdami įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, prašome susisiekti su asmens duomenų valdytoju UAB “Roche Lietuva”, adresu J. Jasinskio g.. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva. El. pašto adresas: [email protected].

Jūs taip pat turite teisę paduoti skundą atsakingai priežiūros organizacijai: Lietuvos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius. El. pašto adresas: [email protected].

Kartkartėmis šį privatumo pareiškimą galime atnaujinti. Visi privatumo pareiškimo pakeitimai bus pateikiami šioje svetainėje. Roche rekomenduoja reguliariai perskaityti šį privatumo pareiškimą. Naujausio atnaujinimo data yra nurodyta pareiškimo pradžioje.

Sužinoti daugiau

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie gaminius, kurie skirti įvairioms tikslinėms grupėms, ir joje gali būti duomenų apie gaminius arba informacijos, kuri jūsų šalyje nėra prieinama arba negalioja. Atminkite, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kad susipažįstate su tokia informacija, kuri gali neatitikti kokių nors jūsų kilmės šalyje taikomų teisinių procedūrų, taisyklių, registracijos arba naudojimo reikalavimų.

KontaktaiPasaulyjelinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeApie „Roche“FarmacijaKarjeraNaujienosFinansinis skaidrumas ir atskaitomybėPrivatumo pareiškimas (sveikatos priežiūros specialistams, klientams, verslo partneriams)Pareiškimas dėl teisinių klausimųPrivatumo pareiškimas farmakologinio budrumo, medicininės informacijos ir skundų dėl produktų srityje