Išsėtinės sklerozės įvertinimo žodynėlis

Nėra vieno tyrimo, kuris išsamiai įvertintų išsėtinę sklerozę (IS) Šiame žodynėlyje pateikiami paprasti kai kurių IS apibūdinti vartojamų terminų paaiškinimai.