Privatumo politika

„F. Hoffmann La-Roche AG“ pareiškimas dėl privatumo internete

Dėkojame, kad apsilankėte „Roche“ interneto svetainėje arba kad bendraujate su mumis elektroniniu paštu.

Dirbdami „Roche“ suprantame, kad labai svarbu apsaugoti mūsų svetainių lankytojų privatumą ir kad informacija, susijusi su jūsų sveikata, yra itin konfidenciali bei ypatinga. Todėl ėmėmės visų reikiamų veiksmų, kad atitiktume pasaulinius duomenų privatumo reikalavimus. Jūsų asmens duomenis tvarkome pagal „Roche“ Direktyvą dėl asmens duomenų apsaugos, taip pat pagal ES, Šveicarijos ir kitų atitinkamų valstybių nacionalinius įstatymus, kurie reglamentuoja asmens duomenų saugojimą, tvarkymą, prieigą prie asmens duomenų ir jų perdavimą.

„Roche“ svetainės, kuriose yra skelbiama ši privatumo politika (toliau – politika) ir kuriose yra prašoma jūsų pateikti kokią nors informaciją, yra įsipareigojusios rinkti, laikyti ir saugoti asmens duomenis laikantis šios privatumo politikos, taip pat atsižvelgiant į taikomus įstatymus, taisykles ir kitus teisės aktus. Ši politika yra taikoma asmens duomenims (kaip ši sąvoka apibrėžta toliau), surinktiems iš „Roche“ internetinių šaltinių ir susirašinėjimo internetu (pvz., svetainių, elektroninio pašto ir kitų internetinių įrankių), kuriuose yra nuoroda į šią politiką. Ši politika netaikoma asmens duomenims, kurie surinkti ne iš internetinių šaltinių ir ne iš susirašinėjimo internetu, o kitais būdais, išskyrus atvejus, kai tokie duomenys pateikiami kartu su asmens duomenimis, kuriuos „Roche“ surinko internetu. Ši politika taip pat netaikoma trečiųjų šalių internetiniams šaltiniams, į kuriuos gali būti pateikiama nuoroda „Roche“ svetainėse, kuriuose „Roche“ nekontroliuoja tokių šaltinių turinio ir privatumo juose klausimų.

Asmeniškai jus identifikuojančią informaciją renkame tik tada, jei patys nusprendžiate ją mums pateikti. Mes nesidaliname jokia jus identifikuojančia informacija su trečiosiomis šalimis jų rinkodaros tikslais, nebent jūs aiškiai duodate mums leidimą tai daryti. Prašome susipažinti su šiuo pareiškimu dėl privatumo politikos, kad sužinotumėte daugiau apie tai, kaip mes internetu renkame informaciją, ją naudojame, ja dalinamės ir ją saugome.

Turinys

 • Informacijos rinkimas
 • Jūsų pasirinkimai
 • Saugumas
 • Duomenų naudojimas
 • Duomenų dalinimasis ir jų perdavimas
 • Nuorodos į kitas svetaines
 • Pareiškimas dėl vaikų privatumo
 • Svetainėse esanti papildoma informacija
 • Pastaba verslo arba profesionalių svetainių lankytojams
 • Pareiškimo dėl privatumo atnaujinimai
 • Kaip susisiekti su „Roche“

 

Informacijos rinkimas

„Roche“ naudoja du pagrindinius asmeninės informacijos rinkimo internetu būdus:

• Gaunama informacija

Asmeninė informacija: Mūsų svetainėse galite lankytis ir nepateikdami jokių savo asmens duomenų. Jūsų asmens duomenis (pvz., vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ar kitus jus identifikuojančius duomenis) galime rinkti tik tada, kai jūs patys nusprendžiate juos mums pateikti. Taip pat galime rinkti informaciją, susijusią su jūsų sveikata, kurią jūs pateikiate mums atsakydami į mūsų klausimus arba dalyvaudami apklausose. 

Apibendrinta informacija: Kai kuriais atvejais iš jūsų pateiktų duomenų, mes pašaliname asmenį identifikuojančius duomenis ir šią informaciją laikome kaip apibendrintus duomenis. Tokią informaciją galime derinti su kita informacija, kad gautume anonimišką, apibendrintą statistinę informaciją (pvz., lankytojų skaičių, interneto paslaugų teikėjo srities domeno pavadinimą), padedančią mums tobulinti savo produktus ir paslaugas.There are two general methods that Roche uses to collect personal information online:

• Automatiškai renkama informacija

Mes ir kai kurie mūsų paslaugų teikėjai (trečiosios šalys), su kuriais dirbame, kiekvieną kartą automatiškai gauname tam tikro tipo informaciją, kai jūs bendraujate su mumis mūsų svetainėse, taip pat informaciją, esančią kai kuriuose elektroniniuose laiškuose, kuriuos vieni kitiems siunčiame. Tarp mūsų naudojamų automatinių technologijų gali būti, pavyzdžiui, žiniatinklio serverių žurnalai / IP adresai, slapukai, žiniatinklio signalinės priemonės, taip pat trečiųjų šalių prašymai ir turinio tvarkymo įrankiai.

- Žiniatinklio serverių žurnalai / IP adresai. IP adresas – tai numeris, priskiriamas jūsų kompiuteriui kiekvieną kartą jums jungiantis prie interneto. Visi kompiuterio identifikavimai internete yra atliekami pagal IP adresus, kurie leidžia kompiuteriams ir serveriams atpažinti vieni kitus ir palaikyti ryšį. „Roche“ renka IP adresus, kad galėtų administruoti sistemą ir perduoti apibendrintą informaciją savo filialams, verslo partneriams ir (arba) pardavėjams, kad šie galėtų atlikti svetainės analizę ir peržiūrėti interneto svetainės veikimą. 

- Slapukai. Slapukai – tai informacija, kuri automatiškai patalpinama jūsų kompiuterio kietajame diske, kai jūs jungiatės prie tam tikrų interneto svetainių. Slapukas leidžia serveriui identifikuoti jūsų naršyklę. Slapukai leidžia mums saugoti informaciją serveryje, kad jums būtų lengviau naudotis žiniatinkliu ir, kad būtų galima atlikti svetainės analizę ir peržiūrėti svetainės veikimą. Dauguma naršyklių yra nustatytos priimti slapukus, tačiau, jeigu norite, kad jūsų naršyklė nepriimtų jokių slapukų arba praneštų apie siunčiamą slapuką, galite tiesiog pakeisti savo naršyklės nustatymus. Vis dėlto, atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad atsisakius slapukų, gali būti, kad negalėsite pasinaudoti visomis svetainių funkcijomis.

- Žiniatinklio signalinės priemonės. Kai kuriuose tinklalapiuose arba elektroninio pašto laiškuose „Roche“ gali naudoti įprastą interneto technologiją, vadinamą žiniatinklio signaline priemone (angl. „Web beacon“) (taip pat žinomą pavadinimu „action tag“ arba „clear GIF“ technologija). Žiniatinklio signalinės priemonės padeda analizuoti internetinių svetainių efektyvumą, matuodamos, pavyzdžiui, svetainės lankytojų skaičių arba kiek lankytojų spragtelėjo pagrindines svetainės dalis. Žiniatinklio signalinės priemonės, slapukai ir kitos sekimo technologijos automatiškai negauna jokios asmenį identifikuojančios informacijos. Tik tuomet, jeigu jūs savanoriškai pateikiate savo asmeninę informaciją, pavyzdžiui, registruodamiesi arba siųsdami elektroninius laiškus, šios automatinės sekimo technologijos gali būti naudojamos, siekiant pateikti tolimesnę informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės interneto svetainėmis ir (arba) siekiant pagerinti interaktyvių elektroninių laiškų naudojimą, kad jie būtų naudingesni jums.

- Paslaugos. Kai kuriose „Roche“ svetainėse mes galime teikti paslaugas naudodami trečiųjų šalių programas ir turinio tvarkymo įrankius, kaip antai „Google Maps“ arba „QUARTAL FLIFE“. Tokios trečiosios šalys gali automatiškai gauti konkrečios rūšies informaciją, kaskart, kai bendraujate su mumis mūsų interneto svetainėse naudodamiesi pirmiau minėtomis trečiųjų šalių programomis ir įrankiais.

 

Jūsų pasirinkimai

Jūs turite keletą pasirinkimų, kaip  galite naudotis mūsų interneto svetainėmis. Jūs galite nepateikti jokios asmeninės informacijos, neįvesdami jos į jokias mūsų svetainėse  siūlomas formas arba duomenų laukus ir nesinaudodami jokiomis siūlomomis individualizuotomis paslaugomis. Jeigu jūs nuspręsite pateikti asmens duomenis, jūs turite teisę peržiūrėti ir pataisyti savo duomenis bet kuriuo metu prisijungdami prie programos. Kai kurios svetainės gali prašyti jūsų leidimo naudoti jūsų informaciją tam tikrais tikslais, o jūs galite su tokiu  duomenų naudojimu arba sutikti, arba jį atmesti. Jeigu jūs pasirenkate naudotis konkrečiomis paslaugomis arba gauti tam tikrus pranešimus, pvz., elektroninį naujienlaiškį, jūs bet kuriuo metu galėsite jų atsisakyti, pasinaudodami kiekviename pranešime pateikiamomis instrukcijomis. Jeigu jūs nuspręsite atsisakyti paslaugos arba pranešimų, mes pasistengsime iš karto pašalinti jūsų informaciją, tačiau mums gali prireikti ir papildomos informacijos, kad galėtume jūsų prašymą įvykdyti.

Kaip jau minėta, jei norite, kad jums naršant mūsų svetainėse slapukai anonimiškai nesektų jūsų veiklos, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad ji nepriimtų jokių slapukų arba praneštų apie siunčiamą slapuką.

 

Saugumas

„Roche“ naudoja technologijas ir saugumo bei atsargumo priemones, taip pat taisykles ir kitas procedūras, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos prie šių duomenų, netinkamo naudojimo, atskleidimo, praradimo arba sunaikinimo. Kad būtų užtikrintas jūsų duomenų konfidencialumas, „Roche“ taip pat naudoja įprastas ugniasienes ir slaptažodžių apsaugą. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad būtent jums tenka atsakomybė užtikrinti, kad jūsų naudojamas kompiuteris turėtų tinkamą apsaugą ir būtų apsaugotas nuo kenkėjiškų programų, tokių kaip Trojos arkliai, kompiuteriniai virusai ir kirminai. Jūs patys žinote, kad be pakankamų saugumo priemonių (pvz., saugios žiniatinklio naršyklės konfigūracijos, naujausios antivirusinės programos, asmeninės ugniasienės programinės įrangos, programinės įrangos iš abejotinų šaltinių nenaudojimo) kyla rizika, kad duomenys ir slaptažodžiai, kuriuos jūs naudojate, kad apsaugotumėte prieigą prie savo duomenų, gali būti atskleisti neįgaliotiems tretiesiems asmenims. 

 

Duomenų naudojimas 

„Roche“, įskaitant ir visame pasaulyje esančias jos dukterines įmones, padalinius bei grupes ir (arba) bendroves, kurias samdome mūsų vardu teikti paslaugas, naudos bet kokią jūsų  asmeninę informaciją, kurią  jūs nusprendžiate mums pateikti kartu su savo prašymais. Mes išlaikysime tokios informacijos naudojimo kontrolę ir atsakomybę už jos naudojimą. Kai kurie iš tokių duomenų gali būti saugomi arba tvarkomi kompiuteriuose, esančiuose kitose jurisdikcijose, pvz., Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurių duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jurisdikcijos, kurioje gyvenate, įstatymų. Tokiais atvejais mes užtikrinsime, kad būtų nustatyta tinkama  duomenų apsauga, kuria remiantis toje šalyje esantis duomenų tvarkytojas privalėtų taikyti duomenų apsaugos priemones, kurios būtų lygiavertės jūsų šalyje taikomoms duomenų apsaugos priemonėms.

Informacija, kuri taip pat naudojama įvairiais su žmogiškaisiais ištekliais susijusiais tikslais (tokiais kaip darbo efektyvumo valdymas, sprendimai dėl pareigų perdavimo arba į tobulėjimą orientuoti veiksmai), padės mums geriau suvokti jūsų poreikius bei  suprasti, kaip mums tobulinti savo produktus ir paslaugas. Ši informacija taip pat padeda mums individualizuoti tam tikrus jums skirtus pranešimus apie paslaugas ir taikomas akcijas, kurios gali jus sudominti. Pavyzdžiui, mes galime analizuoti informaciją apie svetainių lankytojų lytį bei amžių, kurie domisi konkrečiu vaistu arba ligos būkle ir tokią apibendrintų duomenų analizę mes galime panaudoti įmonės viduje arba pasidalinti ja su kitais.

 

Dalinimasis duomenimis ir jų perdavimas 

Jūsų asmens duomenis „Roche“ dalinasi su įvairiomis išorinėmis bendrovėmis arba atstovais, kurie dirba mūsų vardu, kad padėtų įvykdyti verslo sandorius, pavyzdžiui, teikiant paslaugas klientams, siunčiant rinkodaros pranešimus apie mūsų produktus, paslaugas ir pasiūlymus bei atliekant techninės priežiūros darbus. Asmens duomenis taip pat galime pasidalinti ir su savo dukterinėmis įmonėmis bei filialais. Visos šios bendrovės ir atstovai privalo laikytis mūsų privatumo politikos sąlygų.

Asmenį identifikuojančią informaciją taip pat galime atskleisti šiais tikslais:

a) dėl svetainės, su kuria susiję tokie duomenys, verslo pardavimo, perleidimo arba kitokio perdavimo;
b) atsakydami į teisėtų valdžios institucijų tinkamai pateiktus prašymus arba kai to reikalauja taikomi įstatymai, teismo sprendimai arba valdžios institucijų priimti teisės aktai; arba
c) kai to reikia siekiant atlikti įmonės auditą, ištirti arba atsakyti į skundą arba pranešimą apie grėsmę saugumui.

Trečiosios šalys negalės pasinaudoti duomenimis tiesioginės rinkodaros tikslais. Mes neparduosime arba kitaip neperduosime asmenį identifikuojančios informacijos, kurią jūs mums pateikiate mūsų interneto svetainėse, jokioms trečiosioms šalims, kad jos galėtų tokius duomenis naudoti savo pačių tiesioginės rinkodaros tikslais, nebent jums pateiktume aiškų pranešimą apie tai ir gautume jūsų aiškų išankstinį sutikimą dalintis jūsų duomenimis tokiu būdu.

Elektroninis laiškas draugui arba kolegai. Kai kuriose „Roche“ svetainėse galite išsiųsti nuorodą arba pranešimą draugui arba kolegai, nukreipdami juos į „Roche“ svetainę. Jūsų nurodyti draugo elektroninio pašto adresai bus naudojami tik tam, kad jūsų vardu išsiųstume jūsų draugui informaciją. Nei „Roche“, nei kitos trečiosios šalys šių duomenų nerinks ir jų nenaudos jokiais kitais papildomais tikslais.

„Google Analytics“ / „Omniture“. „Roche“ svetainėse gali būti naudojama „Google Analytics“ – „Google, Inc.“ arba „Omniture“ - „Adobe Systems“ (toliau – Analitika) siūloma žiniatinklio analitikos paslauga. „Analitika“ naudoja slapukus – tai tekstiniai failai, talpinami jūsų kompiuteryje, kad padėtų svetainei analizuoti, kaip lankytojai ją naudoja. Slapuko generuojama informacija apie tai, kaip naudojatės svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), bus perduodama „Analitikos“ ir „Analitika“ saugos ją savo tarnybinėse stotyse, esančiose Jungtinėse Amerikos Valstijose. „Analitika“ naudos šią informaciją tam, kad įvertintų, kaip naudojatės svetaine, parengtų svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie svetainės veiklą ir teiktų kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir interneto naudojimu. „Analitika“ taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalauja įstatymai arba kai tokios trečiosios šalys tvarko tokią informaciją „Analitika“ vardu. „Analitika“ nesusies jūsų IP adreso su jokiais kitais „Analitikos“ turimais duomenimis. Galite atsisakyti slapukų naudojimo pasirinkdami atitinkamus savo naršyklės nustatymus, tačiau, kaip jau minėta, atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad jei taip padarysite, gali būti, kad negalėsite pasinaudoti visomis „Roche“ svetainės funkcijomis. Naudodamiesi „Roche“ svetaine, jūs sutinkate, kad „Analitika“ tvarkytų duomenis apie jus pirmiau nurodytu būdu ir tikslais.

 

Nuorodos į kitas svetaines 

Mūsų svetainėse yra nuorodų į kitas internetines svetaines, kuriose mūsų svetainės lankytojai  gali rasti jiems naudingos informacijos, tačiau šis pareiškimas dėl privatumo minėtoms interneto svetainėms yra netaikomas. Todėl dėl minėtose interneto svetainėse taikomos privatumo politikos rekomenduojame bendrauti tiesiogiai su šių svetainių atstovais. 

 

Privatumo pareiškimas dėl vaikų 

Mūsų internetinės svetainės yra skirtos suaugusiesiems. Mes nerenkame jokios asmenį identifikuojančios informacijos iš asmens, kuris, mūsų žiniomis, yra jaunesnis nei 16 metų be išankstinio tokio asmens teisėto atstovo sutikimo, kurio tikrumu mes galime įsitikinti. Toks teisėtas atstovas turi teisę, pateikęs prašymą, susipažinti su vaiko pateikta informacija ir (arba) reikalauti, kad tokia informacija būtų ištrinta.

 

Svetainėse esanti papildoma informacija 

Jei svetainėje yra tam tikrų su privatumu susijusių nuostatų, kurios skiriasi nuo šioje privatumo politikoje pateiktų nuostatų, tokiu atveju minėtos nuostatos  jums bus pateiktos tame puslapyje, kuriame yra renkama asmenį identifikuojanti informacija.

 

Pastaba verslo arba profesionalių  svetainių lankytojams 

Jei jūs su „Roche“ turite verslo arba profesinių santykių, mes galime naudoti informaciją, kurią jūs pateikiate mūsų svetainėse (įskaitant svetaines, skirtas būtent verslo ir profesionaliems lankytojams) tam, kad mes tinkamai įvykdytume jūsų prašymus bei plėtotume savo verslo santykius su jumis ir jūsų atstovaujamais ūkio subjektais. Mes taip pat galime dalintis tokia informacija su trečiosiomis šalimis, veikiančiomis mūsų vardu. 

 

Pareiškimo dėl privatumo atnaujinimai

Retkarčiais Roche“ gali atnaujinti šį internete pateiktą pareiškimą dėl privatumo. „Šiame puslapyje paskelbsime bet kokius šio pareiškimo dėl privatumo pakeitimus. Jei po to, kai gaunate pranešimą apie mūsų pareiškimo dėl privatumo pakeitimą, ir toliau naudojatės mūsų svetainėmis , mes traktuojame tai kaip jūsų sutikimą, kad naujai pateikta informacija būtų naudojama pagal pakeistą „Roche“ pareiškimą dėl privatumo. Šis pareiškimas dėl privatumo įsigalioja 2005 m. lapkričio 1 d.

 

Kaip susisiekti su „Roche“

Jei turite klausimų arba jei norite, kad „Roche“ pakeistų ar ištrintų jūsų profilį, prašome susisiekti su mumis šiais kontaktais: el.paštu info.vilnius@roche.com arba adresu UAB „Roche Lietuva“, J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva.

Jei aiškiai nenurodyta kitaip, šis pareiškimas dėl privatumo yra taikomas F. Hoffmann-La Roche Ltd. arba F. Hoffmann-La Roche Ltd svetainėms.