„Roche“ pareiškimas dėl privatumo
Bendrasis pareiškimas dėl privatumo

„F. Hoffmann-La Roche Ltd“ ir visos „Roche“ dukterinės įmonės (toliau – „Roche“) yra įsipareigojusios saugoti jūsų asmens duomenis pagal galiojančius duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Šiame pareiškime dėl privatumo apibrėžiamos asmens duomenų, kuriuos gali rinkti „Roche“, kategorijos, priemonės, kuriomis „Roche“ gali rinkti, naudoti ar dalytis jūsų asmens duomenimis, veiksmai, kurių imasi „Roche“ jūsų asmens duomenims apsaugoti, ir jūsų galimybė rinktis, kaip jūsų asmens duomenys bus naudojami.

Šis pareiškimas yra taikomas tik „Roche“ svetainėms, kuriose pateikiama nuoroda į šį pareiškimą. Mūsų svetainėse taip pat gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Mes netvirtiname ir neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių turinį ar jose pateikiamus išteklius. Pareiškimas dėl privatumo nėra taikomas jokioms svetainėms, kurios nėra susijusios su „Roche“, net jei į tas svetaines patenkate spustelėję mūsų svetainėje pateiktą nuorodą. Prieš pateikdami bet kokią informaciją, turėtumėte susipažinti su trečiosios šalies svetainės privatumo politika.

Šiame pareiškime dėl privatumo sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, iš kurios tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai galima nustatyti jūsų tapatybę, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį.

Nepilnamečiai

Mūsų svetainė nėra sukurta ar skirta naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai paskelbta pačioje svetainėje. Šioje svetainėje sąmoningai nerenkame jaunesnių nei 18 metų asmenų duomenų be išankstinio ir patvirtinto vieno iš tėvų ar globėjo sutikimo. Tėvai arba globėjai turi teisę, pateikę prašymą, susipažinti su vaiko įkelta informacija ir reikalauti ją pašalinti. Be to, prieš naudodamiesi šia svetaine ar interneto ištekliumi arba įvesdami juose savo asmens duomenis, visi nepilnamečiai turėtų gauti tėvų ar globėjų leidimą.

Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Duomenų valdytojas yra „Roche“ dukterinė įmonė pagal šalį, kurioje jūsų duomenys yra oficialiai užregistruoti. Norėdami sužinoti savo duomenų valdytojo tapatybę ir kontaktinius duomenis, apsilankykite „Roche“ duomenų valdytojų sąraše.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Galime rinkti ir tvarkyti šiuos asmens duomenis:

 1. Kontaktiniai duomenys: vardas ir pavardė, darbinis el. pašto adresas, telefono numeris, darbo vieta.

 2. Profesinė informacija: biografinė informacija (CV), narystė profesinėse draugijose, priklausomybė ir (arba) profesija, pareigos, gydymo sritis, kvalifikacija arba patirtis, išsilavinimas ir mokslinė ir (arba) medicininė veikla.

 3. Finansinė / sandorių informacija: banko sąskaitos numeris, kredito kortelės duomenys, kliento paskyros informacija, užsakymų istorija.

 4. Vertės pervedimas: vertės pervedimo pobūdis, suma / vertė, įvykio data, gavėjo informacija.

 5. Informacija apie bendravimą: informacija apie „Roche“ ir jūsų profesinį bendravimą, įrašai apie jūsų bendradarbiavimą, registraciją ir dalyvavimą „Roche“ renginyje ar susijusioje veikloje, klinikinius tyrimus, kuriuose dirbote ar dirbate kaip tyrėjas.

 6. Profilio duomenys: informacija apie jūsų pageidaujamą susisiekimo būdą ir produktų pasirinkimus, kalbas, rinkodaros nuostatas, kvalifikaciją ar patirtį, bendradarbiavimą, publikacijas, demografinius duomenis, atsiliepimus ir susidomėjimą.

 7. Techniniai ir naudojimo duomenys: jūsų internetinio naudotojo ID, IP adresas, geografinė informacija, peržiūros duomenys, kita informacija, susijusi su jūsų naudojimu ir sąveika su mūsų svetainėmis, programomis, el. laiškais ir reklamomis.

Kaip ir kodėl tvarkome asmens duomenis

Keliose mūsų svetainės dalyse reikia pateikti asmens duomenis, jei ketinate tomis dalimis naudotis, įskaitant apklausas, registraciją ir turinio bendrinimo funkcijas (t. y. „nusiųsti el. paštu draugui“ nuorodas). „Roche“ ir „Roche“ verslo partneriai renka šią informaciją apie jus tik tuo atveju, jei sutinkate ją savanoriškai mums pateikti. Atkreipkite dėmesį, kad pasirinkus nepateikti tam tikrų asmens duomenų kai kurios mūsų svetainės funkcijos gali būti neprieinamos. Visi asmens duomenys, kuriuos mums pateiksite, bus naudojami pagal šį pareiškimą dėl privatumo.

Daugiau informacijos apie tvarkymo veiklą

Šioje lentelėje išsamiau aprašyta kiekviena tvarkymo operacija ir pateikiama informacija apie kiekvienai operacijai renkamų duomenų kategoriją. Be to, čia nurodomas kiekvienos tvarkymo operacijos teisinis pagrindas.

Paskirtis
Prašymų ir užklausų nagrinėjimas

Galime naudoti informaciją, kurią mums pateikėte, siekdami imtis reikalingų veiksmų, kad atsakytume į jūsų užklausą. Pavyzdžiui, galite pateikti užklausą dėl medicininės informacijos, pasiteirauti dėl produkto arba užsiprenumeruoti vieną iš mūsų naujienlaiškių.

Sutartinių įsipareigojimų vykdymas

Galime rinkti asmens duomenis, kad galėtume suteikti jūsų užsakytas paslaugas, pvz., paskyros registracija ir jos naudojimas, jūsų registracijos ir dalyvavimo „Roche“ renginiuose administravimas ir valdymas, verslo santykių su jumis vykdymas, įskaitant mokėjimų apdorojimą, pranešimą apie jūsų užsakymo būseną ir visas susijusias problemas dėl užsakymo.

Verslo santykių su jumis valdymas

Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kad palengvintume „Roche“ sprendimų priėmimą, kai reikia nustatyti tinkamus gydymo srities specialistus įvairiems medicininiams ir (arba) moksliniams užsiėmimams ir bendradarbiavimui (įskaitant pranešėjus vidiniuose ar išoriniuose medicininiuose švietimo renginiuose, patariamąsias tarybas, mokymus ir t. t.).

Jūsų pateiktus asmens duomenis galime naudoti kartu su kita informacija, surinkta iš mūsų svetainių ir internetinių išteklių, „Roche“ įrašų, sukurtų neprisijungus prie interneto, ir trečiųjų šalių. Ši tvarkymo operacija apima profilio apie jus sukūrimą, kad galėtumėme valdyti verslo santykius su jumis ir pasirinkti tinkamiausius gydymo sričių specialistus. Galite bet kada paprieštarauti šiai tvarkymo operacijai naudodami kontaktinę informaciją, pateiktą duomenų valdytojų sąraše. Nėra priimami jokie automatizuoti sprendimai, kurie asmeniui sukeltų teisines pasekmes ar turėtų panašią reikšmingą įtaką.

Bendravimo su jumis valdymas ir suasmeninimas

Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kad patvirtintume jūsų naudotojo vardą ir slaptažodį, išsiųstume jums pasveikinimo el. laišką, svetainės atnaujinimus, informaciją apie „Roche“ programas, produktus ir paslaugas, pranešimus dėl atitinkamų sveikatos sutrikimų ir gydymo ar kitą informaciją, atitinkančią jūsų mums pateiktus duomenis. Galime bendrauti su jumis paštu, telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų pagalba ar kitais kanalais.

Jūsų pateiktus asmens duomenis galime naudoti kartu su kita informacija, surinkta iš mūsų svetainių ir internetinių išteklių, „Roche“ įrašų, sukurtų neprisijungus prie interneto, ir trečiųjų šalių. Ši tvarkymo operacija apima profilio apie jus, jūsų pageidavimus, kompetenciją, bendradarbiavimą ir apie tai, kaip bendravote su mumis praeityje, sukūrimą, kad galėtume suprasti jūsų susidomėjimą, poreikius ir pageidavimus dėl mūsų produktų bei paslaugų ir kuo geriau jus aptarnauti bei su jumis bendrauti.

Galite bet kada paprieštarauti šiai tvarkymo operacijai naudodami kontaktinę informaciją, pateiktą duomenų valdytojų sąraše. Nėra priimami jokie automatizuoti sprendimai, kurie asmeniui sukeltų teisines pasekmes ar turėtų panašią reikšmingą įtaką.

Skaidrumo prievolė

„Roche“ gali būti įpareigota atskleisti vertės pervedimus sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms, kaip gali būti patartina arba reikalaujama pagal galiojančias pasaulines, regionines ir vietos taisykles bei teisės aktus ir geriausią pramonės praktiką bei standartus.

Nepageidaujamų reiškinių sekimas ir stebėjimas bei farmakologinis budrumas

Kai kuriose nurodytose mūsų platformos dalyse gali būti renkami asmens duomenys, susiję su nepageidaujamais reiškiniais ar kita farmakologinio budrumo veikla. Ši informacija yra labai svarbi visuomenės sveikatai ir bus panaudojama nepageidaujamiems reiškiniams ar kitoms su medicina susijusioms problemoms nustatyti, vertinti, suprasti ir užkirsti joms kelią. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame ir atskleidžiame asmens duomenis šiems tikslams, ieškokite mūsų Pareiškime dėl privatumo, apimančio farmakologinio budrumo, medicininės informacijos ir skundų dėl produktų sritis arba kreipkitės naudodami kontaktinę informaciją, pateiktą duomenų valdytojų sąraše.

„Roche“ svetainių, platformų ir produktų administravimas ir aptarnavimas

Šią informaciją naudojame norėdami apsaugoti, prižiūrėti ir tobulinti savo svetaines, tinklo sistemas ir kitus išteklius.

Asmens duomenų kategorijos
1) Kontaktinė informacija.

2) Profesinė informacija.

1) Kontaktinė informacija.

2) Profesinė informacija.

3) Finansinė / sandorių informacija.

1) Kontaktinė informacija.

2) Profesinė informacija.

3) Informacija apie bendravimą.

4) Profilio duomenys.

5) Techniniai ir naudojimo duomenys.

1) Kontaktinė informacija.

2) Profesinė informacija.

3) Informacija apie bendravimą.

4) Profilio duomenys.

5) Techniniai ir naudojimo duomenys.

1) Kontaktinė informacija.

2) Profesinė informacija.

3) Finansinė / sandorių informacija.

4) Vertės pervedimas.

1) Kontaktinė informacija.

2) Profesinė informacija.

1) Techniniai ir naudojimo duomenys.
Teisinis pagrindas
Renkame ir tvarkome asmens duomenis remdamiesi savo teisėtu interesu atsakyti į jūsų užklausą.

Jei reikia pateikti ataskaitas, galime tvarkyti asmens duomenis, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus.

Šios informacijos tvarkymas reikalingas sutarčiai su jumis vykdyti. Jei mums paprašius nepateikiate šių duomenų, mums gali nepavykti su jumis sudaryti sutarties arba gali tekti atšaukti jūsų užsakymą ar prašymą.
Renkame ir tvarkome asmens duomenis remdamiesi teisėtu „Roche“ interesu atrinkti tinkamiausius gydymo sričių specialistus, kurie dalyvautų „Roche“ renginiuose, susijusioje veikloje ir bendradarbiautų. Kitais atvejais šią informaciją rinksime ir tvarkysime gavę jūsų sutikimą.
Bendravimo su jumis valdymo ir suasmeninimo tikslais „Roche“ tvarko asmens duomenis remdamasi jūsų sutikimu. Tais atvejais, kai renkame šią informaciją automatiškai arba iš kitų šaltinių, ją imame ir tvarkome savo teisėtiems verslo interesams.

Taip pat galime rinkti ir tvarkyti jūsų duomenis, kad įvykdytume sutartinį įsipareigojimą

Renkame ir atskleidžiame jūsų informaciją dėl mūsų teisėto intereso, kad padidintume pramonės ir sveikatos priežiūros specialistų bei sveikatos priežiūros organizacijų sąveikos skaidrumą arba laikytumėmės mūsų teisinių skaidrumo įsipareigojimų. Kitais atvejais šią informaciją rinksime ir tvarkysime gavę jūsų sutikimą.
Renkame ir tvarkome jūsų duomenis šiems tikslams norėdami įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus, taip pat galime būti įpareigoti perduoti duomenis reguliuojančiosioms institucijoms.
Šią informaciją tvarkome automatiškai savo teisėtiems verslo interesams, kad galėtume paleisti, prižiūrėti, apsaugoti ir tobulinti savo svetaines, platformas, produktus ir paslaugas.
Šaltiniai

Jūsų asmens duomenims rinkti „Roche“ naudoja skirtingus metodus ir kanalus, įskaitant:

 1. tiesiogiai iš jūsų;

 2. tiesioginį bendravimą su jumis, įskaitant informaciją, iš jūsų gautą fizinių ar virtualių susitikimų, bendradarbiavimo metu, teikiant paslaugas, atsiliepimus, apklausas ir t. t.;

 3. automatizuotą informaciją, surinktą iš mūsų svetainių ir internetinių šaltinių;

 4. trečiąsias šalis arba viešai prieinamus šaltinius, įskaitant interneto svetaines, socialinius tinklalapius, žurnalus ir trečiųjų šalių platformas.

Slapukai ir kitos sekimo technologijos

Mūsų svetainėse ir interneto ištekliuose taip pat gali būti renkama kita elementari informacija apie jus, iš kurios negalima tiesiogiai nustatyti jūsų tapatybės, tačiau kuri nurodo į jus ar tam tikrą prietaisą. Tam tikrą šių duomenų dalį naudojame, kad leistume savo svetainėms veikti, kad sužinotume daugiau apie tai, kaip naudojamos mūsų svetainės ir interneto ištekliai, ir galėtume pagerinti svetainės veikimą bei ją administruoti. Be to, renkami duomenys užtikrina galimybę pateikti pagal jūsų interesus ir pageidavimus pritaikytą informaciją, atsižvelgiant į tai, kaip naudojatės svetaine. Pavyzdžiui, galime rinkti jūsų kompiuteriui interneto tiekėjo priskirtą interneto protokolo (IP) adresą, kuris gali kiekvieną kartą jums jungiantis prie interneto keistis (dinaminis IP adresas) arba likti toks pat (statinis IP adresas). Daugeliu atveju ši informacija yra renkama automatiškai mūsų teisėtiems verslo interesams. Kai kuriais atvejais, pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, prieš rinkdami tokią informaciją turime gauti jūsų sutikimą. Tuomet jūs turėsite galimybę pasirinkti, ar norite leisti mums tokio pobūdžio duomenis rinkti ir naudoti. Daugiau informacijos rasite mūsų pranešime apie slapukus.

Duomenų naudojimas rinkodaros tikslais

„Roche” neparduos ir neperduos jūsų asmens duomenų jokiai nesusijusiai įmonei jos tiesioginės rinkodaros tikslams, išskyrus atvejus, kai aiškiai apie tai jus informuojame ir gauname jūsų aiškų sutikimą. Mes naudojamės trečiųjų šalių reklamos bendrovių paslaugomis norėdami kitose svetainėse skelbti savo reklamą. Šios bendrovės gali naudoti duomenis apie jūsų apsilankymus šioje ir kitose svetainėse, kad išmatuotų reklamos efektyvumą ir rodytų reklamą apie mūsų prekes ir paslaugas, kuri galėtų jus sudominti. Norėdami sužinoti daugiau apie šią praktiką ir galimybę nesutikti, kad minėtos bendrovės naudotų tokią informaciją, skaitykite mūsų pranešimą apie slapukus.

Dalijimasis informacija / asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenimis galime pasidalyti su „Roche“ dukterinėmis įmonėmis visame pasaulyje, kurios naudos jūsų asmens duomenis tiems patiems tikslams kaip ir duomenų valdytojas, pavyzdžiui, norėdamos susisiekti su jumis dėl galimo bendradarbiavimo ar renginio. „Roche“ dukterinių įmonių sąrašą galima rasti naujausioje finansinėje ataskaitoje, kuri pateikiama svetainės www.roche.com skiltyje „Investuotojai“.

Be to, galime pasidalyti jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis šiems tikslams:

 • F. Hoffmann-La Roche Ltd“ ir kitoms „Roche“ dukterinėms įmonėms dėl mūsų platformų palaikymo ir priežiūros darbų;

 • verslo partneriams: paslaugų teikėjams, įskaitant rinkos tyrimų agentūras, renginių organizatorius ar kitas trečiąsias šalis, kurios teikia tam tikras paslaugas „Roche“;

 • debesijos ar kitų paslaugų teikėjams saugojimo tikslais ir mūsų platformos bei kitų interneto platformų techninei priežiūrai atlikti;

 • komunikacijos paslaugų teikėjams, įskaitant rinkodaros platformas, elektroninių ryšių paslaugų teikėjus, socialinius tinklalapius, kad būtų galima siųsti jums aktualią informaciją ir su jumis palaikyti ryšį;

 • palengvinti susijungimą, konsolidaciją, kontrolės perdavimą ar kitokio pobūdžio įmonės pertvarką, kurioje dalyvauja „Roche“, arba kuris vykdomas pagal „Roche“ finansinį susitarimą;

 • reaguoti į tinkamus kompetentingų valstybės institucijų prašymus arba jei reikalaujama pagal taikomus įstatymus, teismo procesinius dokumentus ar valstybės norminius aktus;

 • jei reikalinga atlikti įmonės auditą arba ištirti ar atsakyti į skundą ar saugumo grėsmę.

Tarptautinis asmens duomenų perdavimas

„Roche“ gali perduoti asmens duomenis geografiniame regione, kuriame taikomi kitokie privatumo įsipareigojimai nei jūsų kilmės šalyje. Tai reiškia, kad jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į šalį, kurioje duomenų apsaugos įstatymai nėra tokie griežti kaip jūsų šalyje. Bet koks tokio pobūdžio duomenų perdavimas bus vykdomas laikantis taikomų teisės aktų reikalavimų.

Jeigu jūsų asmens duomenims taikomas BDAR / JK BDAR / Šveicarijos FADP: perduodant asmens duomenis „Roche“ įmonių grupėje ir „Roche“ duomenų tvarkytojams ar verslo partneriams, sutartyse, kuriose yra ES standartinės sutarčių sąlygos pagal 2004 m. gruodžio 27 d. (2004/915/EB) ir 2010 m. vasario 5 d. (C(2010)593) ES Komisijos sprendimus arba pagal 2021 m. birželio 4 d. (C(2021) 3972) ES Komisijos sprendimą, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų taikomas, numatytos tinkamos apsaugos priemonės, užtikrinančios atitiktį BDAR / JK BDAR / Šveicarijos FADP, įskaitant, jei reikia, papildomas priemones.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Laikotarpis, kurį saugosime jūsų asmens duomenis, priklausys nuo tikslo, kuriam surinkome ir tvarkome jūsų duomenis. Daugeliu atvejų duomenis saugome trejus (3) metus nuo paskutinio kontakto su jumis. Jūsų duomenis galime saugoti ir ilgiau, jei esame įpareigoti saugoti jūsų duomenis pagal teisės aktų reikalavimus, pvz., dėl mokesčių įstatymų ar apskaitos reikalavimų.

Informacija apie jūsų teises, susijusias su asmens duomenimis

Jūs turite tam tikras teises, susijusias su jūsų asmens duomenų naudojimu ir tvarkymu.

Jei duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, atkreipkite dėmesį, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu savo sutikimą atšaukti, tačiau tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu, teisėtumui iki sutikimo atšaukimo. Norėdami atšaukti savo sutikimą, galite naudoti mechanizmą taip, kaip buvo atskirai paaiškinta, kai prašėme jūsų sutikimo, arba išsiųsti el. laišką duomenų valdytojui, kaip nurodyta duomenų valdytojų sąraše (nuoroda).

Jūsų teisės pagal galiojančius įstatymus

Daugiau informacijos apie savo teises galite rasti dokumente „Duomenų subjektų teisės“.

Pareiškimo dėl privatumo atnaujinimas

Kartkartėmis šį pareiškimą dėl privatumo galime atnaujinti. Visi pareiškimo dėl privatumo pakeitimai bus pateikiami šioje svetainėje. „Roche“ rekomenduoja reguliariai perskaityti šį pareiškimą dėl privatumo ir peržiūrėti, ar jame nėra pakeitimų. Naujausio šio pareiškimo atnaujinimo data yra nurodyta pareiškimo pradžioje.

Paskutinė peržiūra: 2021 m. gruodžio mėn.

Sužinoti daugiau

please be aware that you are leaving this website.