Išsėtinė sklerozė

 

Duomenys apie OCREVUS ▼ (okrelizumabo) poveikį rodo, kad anksti pradėjus gydymą per 5 metus sumažėja negalios progresavimas sergantiesiems recidyvuojančia ir pirmine progresuojančia išsėtine skleroze.

• Recidyvuojančia IS (RIS) sergantiems pacientams anksčiau pradėjus gydymą OCREVUS, greičiau sumažėjo ligos aktyvumas ir lėčiau progresavo negalia, lyginant su tais pacientais, kuriems gydymas buvo pakeistas iš interferono beta-1α vartojimo. • Pirmine progresuojančia IS (PPIS) sergantiems ir OCREVUS gydytiems pacientams anksčiau nustatytas negalios ir viršutinės galūnės funkcijos pažeidimo progresavimo sumažėjimas, lyginant su tais, kuriems gydymas buvo paskirtas vietoje placebo vartojimo. • Ilgalaikio vartojimo saugumo savybių duomenys rodo ir tolesnį palankų OCREVUS naudos bei rizikos santykį sergantiesiems tiek RIS, tiek ir PPIS. • OCREVUS yra registruotas 68 valstybėse, o pasaulyje iki šiol šiuo vaistu jau gydyta daugiau kaip 70 000 pacientų.

Daugiau

„Roche“ paskelbė naujus duomenis apie ilgalaikę Ocrevus▼ (okrelizumabo) naudą, kuri buvo nustatyta įvertinus pirmine progresuojančia išsėtine skleroze gydytų pacientų neįgalumo parametrus, ir pranešė pradedanti du naujus tarptautinius progresuojančios išsėtinės sklerozės klinikinius tyrimus

• Pirminės progresuojančios išsėtinės sklerozės (PPIS) gydymas Ocrevus gali atitolinti neįgaliojo vežimėlio poreikį septyneriems metams. • Įvertinus ilgesnio laikotarpio efektyvumo ir saugumo duomenis, Ocrevus naudos ir rizikos santykis, gydant PPIS ir recidyvuojančią išsėtinę sklerozę (RIS), išliko teigiamas. • Dviejuose naujuose IIIb fazės Ocrevus progresuojančios išsėtinės sklerozės tyrimuose yra numatyti nauji tyrimo tikslai viršutinių galūnių funkcijos ir neįgalumo progresavimo vertinimui. • Ocrevus yra registruotas daugiau kaip 60 šalių. Pasaulyje šiuo vaistu jau buvo gydyta 50000 pacientų.

Daugiau