Išsėtinė sklerozė (IS)
Išsėtinė sklerozė (IS) – tai centrinės nervų sistemos liga, kuri pažeidžia galvos ir stuburo smegenis bei regos nervus.

Apie išsėtinę sklerozę

Išsėtinė sklerozė (IS) – tai centrinės nervų sistemos liga, kuri pažeidžia galvos ir stuburo smegenis bei regos nervus. Ta pati liga skirtingiems žmonėms pasireiškia skirtingais simptomais.

Išsėtinės sklerozės įvertinimo žodynėlis
Nėra vieno tyrimo, kuris išsamiai įvertintų išsėtinę sklerozę (IS) Šiame žodynėlyje pateikiami paprasti kai kurių IS apibūdinti vartojamų terminų paaiškinimai.

Apie gyvenimą su IS

Gyvenimas su IS: mano istorija
Felix, sergantis recidyvuojančia išsėtine skleroze, ir Craig, kuriam diagnozuota pirminė progresuojanti išsėtinė sklerozė, pasakoja apie ligos įtaką jų kasdieniam gyvenimui.
Darbas sergant išsėtine skleroze
Išsėtinės sklerozės (IS) diagnozė dėl sunkiai nuspėjamo ligos pobūdžio gali turėti didelę įtaką užimtumui ir karjeros galimybėms.

Apie IS formas

Išsėtinės sklerozės formos
Dažniausiai IS pacientai serga recidyvuojančia-remituojančia (RRIS) arba pirmine progresuojančia (PPIS) ligos forma. Šioje brošiūroje pateikiami šių dviejų IS formų panašumai ir skirtumai.
Recidyvuojanti IS: įveikti labirintą
Išsėtinės sklerozės (IS) tyrimai ir inovacijos per pastaruosius 20 metų iš esmės pakeitė pacientų gyvenimą nuo diagnozės iki gydymo.

Video IS tema

Video: Apie IS progresavimą
Centrinė nervų sistema, arba CNS, yra tinklas, kuriuo informacija perduodama iš vienų nervinių ląstelių į kitas.
Video: Apie išsėtinę sklerozę per 90 s.
Kartais neteisingai įsivaizduojama, kad išsėtinė sklerozė (IS) yra raumenų liga. Iš tikrųjų IS – tai centrinės nervų sistemos liga.
Video: B ląstelių vaidmuo, sergant IS
Išsėtinė sklerozė (arba IS) yra viena iš dažniausių neįgalumą sukeliančių nervų sistemos ligų.
Video: Pirminė progresuojanti IS
Apie 15% sergančiųjų išsėtine skleroze (IS) yra diagnozuojama pirminė progresuojanti (PPIS) šios ligos forma.
Video: Faktai apie išsėtinę sklerozę
Išsėtinė sklerozė (IS) – tai centrinės nervų sistemos liga, kuri pažeidžia galvos ir stuburo smegenis bei regos nervus. Ta pati liga skirtingiems žmonėms pasireiškia skirtingais simptomais.

Faktai apie IS

Svarbiausi IS istoriniai momentai
Paryžiaus universiteto profesorius dr. Jean-Martin Charcot gydė jauną moterį, kuriai pasireiškė drebulys ir kalbos sutrikimai.

Apie išsėtinę sklerozę

Išsėtinė sklerozė (IS) – tai centrinės nervų sistemos liga, kuri pažeidžia galvos ir stuburo smegenis bei regos nervus. Ta pati liga skirtingiems žmonėms pasireiškia skirtingais simptomais.

Kas serga?

IS - pagrindinė priežastis, kuri sukelia jaunų žmonių neįgalumą. 1,2

IS dažniausiai diagnozuojama

20-40

metų amžiaus asmenims3

IS

du kartus

dažniau pasireiškia moterims nei vyrams2

Vidutiniškai

2,3 milijonų

arba

1 iš 3000³

žmonių pasaulyje serga IS

Simptomai gali būti įvairūs ir pasireikšti skirtingai

Žmonės su IS gali patirti įvairių ligos simptomų.5

90%

sergančių IS patiria nuovargį6

50%

sergantys 15 ir daugiau metų, patiria judėjimo negalią 5,7,8

20%

pasireiškia regos sutrikimai 6 t.y. 15-20% sergančių IS pirmieji patiriami simptomai yra susiję su rega9

80%

sergančių IS patiria šlapimo pūslės sutrikimus10

x2

dažniau pasireiškia depresija11

x2

dažniau pasireiškia miego sutrikimai 12

IS formos

IS skirstoma į formas priklausomai nuo to, kaip pasireiškia liga, koks jos aktyvumo lygmuo ir kaip greitai sukelia neįgalumą.

Daugiau informacijos apie ligos formas: National Multiple Sclerosis Society. 13

RRIS

Recidyvuojanti-remituojanti IS

APIS

Antrinė progresuojanti IS

PPIS

Pirminė progresuojanti IS

Ligos aktyvumas gali būti matuojamas

Nesvarbu, ar sergantis IS turi recidyvuojančią ar progresuojančią formą, jos abi gali pasireikšti aktyviais požymiais skirtingu ligos metu.14 Ligos aktyvumas nustatomas magnetinio rezonanso tyrimo metu (MRT).

Ligos atkrytis arba pablogėjimas (recidyvas), sukelia naujus simptomus arba anksčiau pasireiškę simptomai tampa stipriau išreikštais.¹⁵ Liga recidyvuoja, kai ligos atkrytis trunka ne trumpiau nei 24 val. ir nėra praėjęs vieno mėnesio periodas nuo prieš tai buvusio ligos pablogėjimo atvejo. Dauguma pablogėjimų gali tęstis kelias dienas, kelias savaites ar net mėnesius, o po ligos pablogėjimo gali sekti dalinis ar pilnas pagerėjimas.
Neįgalumo atsiradimo greitis skiriasi, tačiau laikui bėgant liga nuolat progresuoja.
Pažeidimai – tai uždegimo ar pažeidimo vietos centrinėje nervų sistemoje, kurias galima aptikti su MRT. Pažeidimai gali kisti, didėti be reikšmingo ligos pablogėjimo ar išoriškai pasireiškiančių simptomų, tačiau tai yra negrįžtami pokyčiai, kurie gali sukelti neįgalumą.¹⁶

Dar daugiau

IS neišgydoma, tačiau nuolat vykdomų tyrimų metu siekiama geriau suprasti šią ligą. 5

Kas sukelia IS?
Kaip geriau ištirti ligos aktyvumą?
Kaip geriau ištirti naujus vaistus IS gydymui?
Kaip numatyti gydymo naudas skirtingiems pacientams?

Literatūros sąrašas

 1. Murray TJ. (2006). Diagnosis and treatment of multiple sclerosis. BMJ, 322 (7540):525-527.

 2. Multiple Sclerosis International Federation. (2013). Atlas of MS 2013. Available at: http://www.msif.org/about-us/advocacy/atlas/.

 3. MS International Federation. What is MS? Available at http://www.msif.org/about-ms/what-is-ms/.

 4. Simpson S, et al. (2011) Latitude is significantly associated with the prevalence of multiple sclerosis: a meta-analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 82(10):1132-1141.

 5. National Institutes of Health-National Institute of Neurological Disorders and Stroke. (2015). Multiple Sclerosis: Hope Through Research. Available at: http://www.ninds.nih.gov/disorders/ multiple_sclerosis/detail_multiple_sclerosis.htm.

 6. Hemmett L, et al. (2004) What drives quality of life in multiple sclerosis? QJM, 97(10):671-6.

 7. Souza A, et al. (2010) Multiple sclerosis and mobility-related assistive technology: systematic review of the literature. J Rehabil Res Dev, 47:213-223.

 8. National Multiple Sclerosis Society. (2010). Gait or Walking Problems. Available at: http://www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/ Brochures/Brochure-Gait-or-Walking-Problems.pdf.

 9. United States Department of Veterans Affairs. Visual Dysfunction in Multiple Sclerosis. Available at: http://www.va.gov/MS/Veterans/symptom_management/Visual_Dysfunction_in_Multiple_ Sclerosis.asp.

 10. National Multiple Sclerosis Society. Bladder Problems. Available at: http://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Bladder-Dysfunction.

 11. Siegert RJ, Abernethy DA. (2005). Depression in multiple sclerosis: a review. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 76:469-475.

 12. Lobentanz IS, et al. (2004). Factors influencing quality of life in multiple sclerosis patients: Disability, depressive mood, fatigue and sleep quality. Acta Neurologica Scandinavica, 110:6-13.

 13. National Multiple Sclerosis Society. Types of MS. Available at http://www.nationalmssociety.org/ What-is-MS/Types-of-MS.

 14. Lublin FD. et al. (2014). Defining the clinical course of multiple sclerosis. Neurology, 83(3),278-86.

 15. National Multiple Sclerosis Society. Managing Relapses. Available at: http://www.nationalmssociety.org/Treating-MS/Managing-Relapses.

 16. Erbayat A, et al. (2013). Reliability of classifying multiple sclerosis disease activity using magnetic resonance imaging in a multiple sclerosis clinic. JAMA Neurol, 70(3):338-44.

Čia rasite 5 temines skiltis, kur pateikiama išsami informacija apie:

 • išsėtinę sklerozę

 • gyvenimą su IS

 • IS formas

 • video IS tema

 • IS faktus

please be aware that you are leaving this website.